Giải bài 1, 2, 3 trang 11 SGK Toán 5

0
60
Rate this post

Giải bài tập trang 11 bài ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số SGK Toán 5. Câu 1: Tính:…

Bài 1 trang 11 sgk toán 5

Bài 1. Tính:

a) ( frac{3}{10}) x ( frac{4}{9}) ;       b) ( frac{6}{5}:frac{3}{7}) ;           c) ( frac{3}{4}) x ( frac{2}{5}) ;          d) ( frac{5}{8}:frac{1}{2}) .

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 11 SGK Toán 5

e) 4 x ( frac{3}{8}) ;          f) 3 : ( frac{1}{2}) ;           g)  ( frac{1}{2}) : 3 .

Bài giải:

a) ( frac{3}{10}) x ( frac{4}{9}) ( =frac{3.4}{10.9}=frac{2}{5.3}=frac{2}{15}) ;

b) ( frac{6}{5}:frac{3}{7}) ( =frac{6}{5}.frac{7}{3}=frac{2.7}{5}=frac{14}{5}) ;

c) ( frac{3}{4}.frac{2}{5}=frac{3.2}{4.5}=frac{3}{2.5}=frac{3}{10}) ;

d) ( frac{5}{8}:frac{1}{2}) ( =frac{5}{8}.frac{2}{1}=frac{5.2}{8.1}=frac{5}{4}) ;

e) 4 x ( frac{3}{8}) ( =frac{4}{1}.frac{3}{8}=frac{4.3}{1.8}=frac{3}{2}) ;

f) 3 : ( frac{1}{2}) ( =frac{3}{1}:frac{1}{2}=frac{3}{1}.frac{2}{1}=6) ;

g) ( frac{1}{2}) : 3 = ( frac{1}{2}:frac{3}{1}=frac{1}{2}.frac{1}{3}=frac{1}{6}) .


Bài 2 trang 11 sgk toán 5

Bài 2. Tính:

a) ( frac{9}{10}.frac{5}{6}) ;   b) ( frac{6}{25}:frac{21}{20}) ;    c) ( frac{40}{7}.frac{14}{5}) ;    d) ( frac{17}{13}:frac{51}{26}) .

Bài giải:

a) ( frac{9}{10}.frac{5}{6}) ( = frac{9.5}{10.6}=frac{3.3.5}{2.5.2.3}=frac{3}{4}) ;

b) ( frac{6}{25}:frac{21}{20}) ( = frac{6}{25}.frac{20}{21}=frac{3.2.4.5}{5.5.7.3}=frac{8}{35}) ;

c) ( frac{40}{7}.frac{14}{5}) ( =frac{40.14}{7.5}=frac{4.5.2.2.7}{5.7}=16) ;

d) ( frac{17}{13}:frac{51}{26}) ( frac{17}{13}.frac{26}{51}=frac{17.2.13}{13.3.17}=frac{2}{3}) .


Bài 3 trang 11 sgk toán 5

Bài 3. Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài ( frac{1}{2}) m, chiều rộng ( frac{1}{3}) m. Chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.

Bài làm:

Diện tích tấm bìa là: ( frac{1}{2}) x ( frac{1}{3}) = ( frac{1}{6}) (m2 ).

DIện tích mỗi phần là: ( frac{1}{6}) : 3 = ( frac{1}{18}) (m2 ).

Đáp số: ( frac{1}{18}) (m2 ).

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-11-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp