Giải bài 1, 2, 3 trang 114 SGK Toán 4

0
61
Rate this post

Giải bài tập trang 114 bài rút gọn phân số SGK Toán 4. Câu 1: Rút gọn các phân số…

Kiến thức cần nhớ

Có thể rút gọn phân số để được một phân số có tử số và mẫu số bé đi mà phân số mới vẫn bằng phân số đã cho

Cách rút gọn phân số:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 114 SGK Toán 4

– Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn một

– Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản (phân số không thể rút gọn được nữa)

Giải bài tập

Bài 1: Rút gọn các phân số: (frac{4}{6}) ; (frac{12}{8}); (frac{15}{25});(frac{11}{22}) ; (frac{36}{10}) ; (frac{75}{36})   b) (frac{5}{10}); (frac{12}{36}); (frac{9}{72}); (frac{75}{300}); (frac{15}{35}); (frac{4}{100})

Giải

(frac{4}{6}) = (frac{4 : 2}{6 : 2 } = frac{2}{3})                                 (frac{12}{8}) = (frac{12 : 4}{8 : 4 } = frac{3}{2})

 

(frac{15}{25}) = (frac{15 : 5}{25 : 5 } = frac{3}{5})                             (frac{11}{22}) = (frac{11: 2}{22 : 2 } = frac{1}{2})

 

(frac{36}{10}) = (frac{36: 2}{10 : 2 } = frac{18}{5})                           (frac{75}{36}) = (frac{75: 3}{36 : 3 } = frac{25}{12})

b) (frac{5}{10}) = (frac{5: 5}{10 : 2} = frac{1}{5})                         (frac{12}{36}) = (frac{12: 12}{36 : 1} = frac{1}{3})

(frac{9}{72}) = (frac{9: 9}{72 : 9} = frac{1}{8})                              (frac{75}{300}) = (frac{75: 25}{300 : 25} = frac{3}{12}= frac{3 : 3 }{12 : 3} = frac{1}{4})

 

(frac{15}{35}) = (frac{15: 5}{35 : 5} = frac{3}{7})                                  (frac{4}{100}) = (frac{4: 4}{100 : 4} = frac{1}{25})

Bài 2: Trong các phân số: (frac{1}{3};frac{4}{7}; frac{8}{12}; frac{30}{36}; frac{72}{73})

a) Phân số nào tối giản ? Vì sao

b) Phân số nào rút gọn được? Hãy rút gọn phân số đó.

Giải

 

a) Các phân số tối giản là : (frac{1}{3};frac{4}{7}; frac{72}{73})

Vì tử số và mẫu số của mỗi phân số trên không cùng  chia hết cho một số tự nhiên nào khác 1

b) Các phân số rút gọn đợc là: (frac{8}{12};frac{30}{36};)

(frac{8}{12}= frac{8 : 4}{12 : 4} = frac{2}{3})                  (frac{30}{36}= frac{30 : 6}{36 : 6} = frac{5}{6})

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống : 

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-114-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp