Giải bài 1, 2, 3 trang 117 SGK Toán 4

0
46
Rate this post

Giải bài tập trang 117 bài quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Quy đồng mẫu số các phân số…

Kiến thức cần nhớ

Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số là mẫu số chung (MSC) ta làm như sau:

– Xác định MSC

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 117 SGK Toán 4

– Tìm thương MSC và mẫu số của phân số kia

– Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có mẫu số  là MSC

+ Giải bài tập

Bài 1. Quy đồng mẫu số các phân số

(frac{7}{9}) và (frac{2}{3})               b) (frac{4}{10}) và (frac{11}{20})               c) (frac{9}{25}) và (frac{16}{75})

Giải

a) (frac{7}{9}) và (frac{2}{3})     quy đồng giữ nguyên mẫu số thành:

(frac{2}{3}=frac{2 X 3 }{3×3}=frac{6}{9}) giữ nguyên (frac{7}{9})

b) (frac{4}{10}) và (frac{11}{20})  quy đồng mẫu số thành:

(frac{4}{10}=frac{4 × 2}{10 × 2}=frac{8}{20}) giữ nguyên (frac{11}{20})

  c) (frac{9}{25}) và (frac{16}{75}) quy đồng mẫu số thành

(frac{9}{25}=frac{9 × 3}{25×3}=frac{27}{75}) giữ nguyên (frac{16}{75})

Bài 2. Quy đồng mẫu số các phân số:

Bài 3. Viết các phân số lần lượt bằng (frac{5}{6};frac{9}{8}) và mẫu số chung là 24

Giải

+ Xét (frac{5}{6}) ta có: 24 : 6 = 4 nên

(frac{5}{6}= frac{5×4}{6×4}=frac{20}{24})

+ Xét (frac{9}{8}). Ta có 24 : 8 = 3 nên:

(frac{9}{8}=frac{9×3}{8×3}=frac{27}{24})

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-117-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp