Giải bài 1, 2, 3 trang 119 SGK Toán 4

0
90
Rate this post

Giải bài tập trang 119 bài so sánh hai phân số cùng mẫu số SGK Toán 4. Câu 1: So sánh hai phân số…

Kiến thức cần nhớ

Trong hai phân số cùng mẫu số:

– Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 119 SGK Toán 4

Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn

– Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau

+ Giải bài tập

Bài 1: So sánh hai phân số:

(frac{3}{7}) và (frac{5}{7})     b) (frac{4}{3}) và (frac{2}{3})             c) (frac{7}{8}) và (frac{5}{8})             d) (frac{2}{11}) và (frac{9}{11})

Giải

(frac{3}{7})   (frac{2}{3})             c) (frac{7}{8})  >  (frac{5}{8})             d) (frac{2}{11}) 

Bài 2.

a) Nhận xét:

(frac{2}{5}) 

Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1

(frac{8}{5}) > (frac{5}{5}) mà (frac{5}{5}) = 1 nên (frac{8}{5}) > 1

b) So sánh các phân số sau với 1

(frac{1}{2}) ; (frac{4}{5}) ; (frac{7}{3}); (frac{6}{5}) ; (frac{9}{9})

Giải

(frac{1}{2})  1;          (frac{6}{5}) > 1;             (frac{9}{9}) = 1        ; (frac{12}{7}) > 1

Bài 3. Viết các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 5 và tử số khác 0

Giải

các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 5 và tử số khác 0 là:

(frac{1}{5}; frac{2}{5};frac{3}{5};frac{4}{5})

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-119-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp