Giải bài 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
80
Rate this post

Giải câu 1, 2, 3 trang 119 bài ôn tập về biểu đồ Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Dưới đây là biểu đồ biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường…

1. Dưới đây là biểu đồ biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường :

SỐ CÂY DO NHÓM CÂY XANH TRỒNG TRONG VƯỜN TRƯỜNG

Dựa vào biểu đồ, viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2

a. Có ………… học sinh trồng cây. Tên của các học sinh là : ……………………………

b. Lan trồng được ……… cây, Hòa trồng được ……… cây, ………… trồng được 5 cây, ……….. trồng được 8 cây, Dũng trồng được ………….. cây.

c. Bạn ………… trồng được ít cây nhất.

d. Người trồng được nhiều cây nhất là : ……………………

e. Dũng trồng được ít cây hơn các bạn : ………………………

g. Liên trồng được nhiều cây hơn các bạn : ……………………

2.

a. Hãy bổ sung vào các ô còn trống trong bảng dưới đây :

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

 

b. Dựa vào bảng kết quả đó hãy vẽ tiếp các cột còn thiếu trong biểu đồ dưới đây :

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra về ý thích chơi các môn thể thao của 40 học sinh.

Số học sinh thích đá bóng có khoảng :

A. 5 học sinh

B. 9 học sinh

C. 25 học sinh

D. 20 học sinh

Bài giải

1.

a. Có 5 học sinh trồng cây. Tên của các học sinh là : Lan, Hòa, Liên, Mai, Dũng.

b. Lan trồng được 3 cây, Hòa trồng được 2 cây, Liên trồng được 5 cây, Mai trồng được 8 cây, Dũng trồng được 4 cây.

c. Bạn Hòa trồng được ít cây nhất.

d. Người trồng được nhiều cây nhất là : Mai

e. Dũng trồng được ít cây hơn các bạn : Mai và Liên

g. Liên trồng được nhiều cây hơn các bạn : Lan, Hòa, Dũng.

2.

a.

 

b. 

3. Chọn đáp án C. Khoảng 25 học sinh.

 Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-119-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp