Giải bài 1, 2, 3 trang 120 SGK Toán 4

0
74
Rate this post

Giải bài tập trang 120 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: So sánh hai phân số…

Bài 1: So sánh hai phân số:

a) (frac{3}{5}) và (frac{1}{5})                                         b) (frac{9}{10}) và (frac{11}{10})

c) (frac{13}{17}) và (frac{15}{17})                                   d) (frac{25}{19}) và (frac{22}{19})

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 120 SGK Toán 4

Giải

a) (frac{3}{5})  >  (frac{1}{5})                                         b) (frac{9}{10}) 

c) (frac{13}{17})   (frac{22}{19})

Bài 2. So sánh các phân số sau với 1: (frac{1}{4}); (frac{3}{7}) ;(frac{9}{5}); (frac{7}{3}); (frac{14}{15}) ; (frac{16}{16}) ; (frac{14}{11})

Giải

(frac{1}{4})  1; (frac{14}{15})  1

Bài 3: Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn

a) (frac{1}{5}; frac{4}{5}; frac{3}{5})                   b) (frac{6}{7}; frac{8}{7}; frac{5}{7})

c) (frac{8}{9}; frac{5}{9}; frac{7}{9})                    d) (frac{12}{11}; frac{16}{11}; frac{10}{11})

Giải

a) Vì 1

b) Vì 5

c) Vì 5

d) Vì 10

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-120-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp