Giải bài 1, 2, 3 trang 13 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
52
Rate this post

Giải bài tập trang 13 bài diện tích hình tròn Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống…

1. Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Hình tròn

(1)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 13 Vở bài tập Toán 5 tập 2

(2)

(3)

Bán kính

2,3cm

0,2dm

({1 over 2}) m

Diện tích

 

 

 

 2. Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Hình tròn

(1)

(2)

(3)

Đường kính

8,2cm

18,6dm

({2 over 5}) m

Diện tích

 

 

 

 3. Sàn diễn của một rạp xiếc dạng hình tròn có bán kính là 6,5m. Tính diện tích của sàn diễn đó.

Bài giải

1.

Diện tích hình tròn (1) : S = r ⨯ r ⨯ 3,14

                                       = 2,3 ⨯ 2,3 ⨯ 3,14 = 16,6106cm2

Diện tích hình tròn (2) : S = 0,2 ⨯ 0,2 ⨯ 3,14 = 0,1256dm2

Diện tích hình tròn (3) : (S = {1 over 2} times {1 over 2} times 3,14 = 0,785{m^2})

Hình tròn

(1)

(2)

(3)

Bán kính

2,3cm

0,2dm

({1 over 2})m

Diện tích

16,6106cm2

0,1256dm2

0,785m2

2.

Bán kính hình tròn (1) : r = d : 2 = 8,2 : 2 = 4,1cm

Diện tích hình tròn (1) : S = 4,1 ⨯ 4,1 ⨯ 3,14 = 52,7834cm2

Bán kính hình tròn (2) : r = 18,6 : 2 = 9,3dm

Diện tích hình tròn (2) : S = 9,3 ⨯ 9,3 ⨯ 3,14 = 271,5786dm2

Bán kính hình tròn (3) : (r = {2 over 3}:2 = {1 over 3}m)

Diện tích hình tròn (3) : (S = {1 over 3} times {1 over 3} times 3,14 = {{3,14} over 9}{m^2})

Hình tròn

(1)

(2)

(3)

Đường kính

8,2cm

18,6dm

({2 over 5}) m

Diện tích

52,7834cm2

271,5786dm2

({{3,14} over 9}{m^2}) 

3.

Bài giải

Diện tích của sàn diễn là :

6,5 ⨯ 6,5 ⨯ 3,14 = 132,665 (m2)

Đáp số : 132,665m2

 Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-13-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp