Giải bài 1, 2, 3, trang 142 SGK Toán 4

0
67
Rate this post

Giải bài tập trang 142 bài diện tích hình thoi SGK Toán 4. Câu 1: Tính diện tích của hình thoi…

Kiến thức cần nhớ

AC = m

BO = n

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, trang 142 SGK Toán 4

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị)

S = ({{m times n} over 2})

S là diện tích của hình thoi, m, n là độ dài của hai đường chéo

+ Giải bài tập

Bài 1: Tính diện tích của

a) Hình thoi ABCD, biết AC = 3cm, BD = 5cm

b) Hình thoi MNPQ, biết MP = 7cm, NQ = 4cm

Giải

a) Diện tích hình thoi ABCD:

({{3 times 5} over 2} = {{15} over 2}left( {c{m^2}} right))

Diện tích hình thoi MNPQ :

({{7 times 4} over 2} = {{24} over 2} = 14left( {c{m^2}} right))

Bài 2. Tính diện tích hình thoi biết:

a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm

b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm

Giải

a) Diện tích hình thoi là:

({{5 times 20} over 2} = {{100} over 2} = 50left( {d{m^2}} right)) (dm2 ).

b) Ta có: 4m = 40dm

Diện tích hình thoi là:

({{40 times 15} over 2} = {{600} over 2} = 300left( {d{m^2}} right))

Bài 3.Ghi Đúng (Đ) sai (S):

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật

b) Diện tích hình thoi bằng  ({1 over 2}) diện tích hình chữ nhật

Giải

a) Ghi S vào ô trống 

b) Ghi Đ vào ô trống

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-142-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp