Giải bài 1, 2, 3 trang 159, 160 SGK Toán 5

0
85
Rate this post

Giải bài tập trang 159, 160 về phép trừ SGK Toán 5. Câu 1: Tính rồi thử lại (theo mẫu)…

Bài 1 trang 159 sgk toán 5

Tính rồi thử lại (theo mẫu):

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 159, 160 SGK Toán 5

8923 – 4157 ;                              27069 – 9537 

({8 over {15}} – {2 over {15}}) ;          ({7 over {12}} – {1 over 6});          (1 – {3 over 7})                 

7,284 – 5,596 ;                       0,863 – 0,298 

Bài giải:

a) 

     

b) ({8 over {15}} – {2 over {15}} = {6 over {15}})      Thử lại ({6 over {15}} + {2 over {15}} = {8 over {15}})

({7 over {12}} – {1 over 6} = {7 over {12}} – {2 over {12}} = {5 over {12}})          Thử lại ({5 over {12}} + {1 over 6} = {5 over {12}} + {2 over {12}} = {7 over {12}})

(1 – {3 over 7} = {7 over 7} – {3 over 7} = {4 over 7})                 Thử lại  ({4 over 7} + {3 over 7} = {7 over 7} = 1)

c) 


Bài 2 trang 160 sgk toán 5

Tìm x:

a) x + 5,84 = 9,16  ;

b) x – 0,35 = 2,55   ;

Bài giải:

a) x + 5,84 = 9,16

x = 9,16 – 5,84

x = 3,32.

b) x – 0,35 = 2,55  

x = 2,55 + 0,35

x = 2,9.


Bài 3 trang 160 sgk toán 5

Một xã có 540,8ha đất trồng lúa. Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa 385,5ha. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa của xã đó.

Bài giải:

Diện tích đất trồng hoa là:

540,8 – 385,5 = 155,3 (ha)

Diện tích đất trồng lúa và đất trồng hoa là: 

540,8 + 155,3 = 696,1 (ha)

Đáp số: 696,1ha.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-159-160-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp