Giải bài 1, 2, 3 trang 35 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
71
Rate this post

Giải bài tập trang 35 bài phép cộng phân số Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính:

a) ({4 over {11}} + {6 over {11}})                         b) ({3 over 7} + {5 over 7})

c) ({{15} over {37}} + {{29} over {37}})                         d) ({{13} over {41}} + {{25} over {41}})

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 35 Vở bài tập Toán 4 tập 2

2. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) (,{2 over 5} + {7 over 5} = {7 over 5} + ,…)              b) ({{12} over {17}} + {5 over {17}} = … + {{12} over {17}})

c) ({3 over 4} + {9 over 4} = {9 over 4} + …)               d) ({5 over 8} + {3 over 8} = …. + {5 over 8})

3. Một ô tô giờ thứ nhất đi được ({4 over {13}}) quãng đường, giờ thứ hai đi được ({6 over {13}}) quãng đường. Hỏi sau hai giờ ô tô đó đi được bao nhiêu quãng đường?

Bài giải

1. 

a) ({4 over {11}} + {6 over {11}} = {{10} over {11}})              b) ({3 over 7} + {5 over 7} = {8 over 7})

c) ({{15} over {37}} + {{29} over {37}} = {{44} over {37}})              d) ({{13} over {41}} + {{25} over {41}} = {{38} over {41}})

2. 

a) (,{2 over 5} + {7 over 5} = {7 over 5} + ,{2 over 5})         b) ({{12} over {17}} + {5 over {17}} = {5 over {17}} + {{12} over {17}})

c) ({3 over 4} + {9 over 4} = {9 over 4} + {3 over 4})          d) ({5 over 8} + {3 over 8} = {3 over 8} + {5 over 8})

3. 

Tóm tắt

Bài giải

Quãng đường sau hai giờ ô tô đó đi được là:

({4 over {13}} + {6 over {13}} = {{10} over {13}})  (quãng đường)

Đáp số: ({{10} over {13}}) (quãng đường)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-35-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp