Giải bài 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
79
Rate this post

Giải bài tập trang 36 bài phép cộng phân số Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính:

a) ({4 over 5} + {2 over 3})                                b) ({5 over {11}} + {4 over 3})

c) ({3 over 2} + {5 over 7})                                d) ({6 over {13}} + {5 over 2})

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập Toán 4 tập 2

2. Tính (theo mẫu):

Mẫu: ({5 over {12}} + {7 over 4} = {5 over {12}} + {{7 times 3} over {4 times 3}} = {5 over {12}} + {{21} over {12}} = {{5 + 21} over {12}} = {{26} over {12}} = {{13} over 6})

a) ({4 over {35}} + {1 over 7})                               b) ({4 over 3} + {5 over {21}})

3. Một công nhân hái cà phê, tuần thứ nhất hái được ({1 over 4}) tấn, tuần thứ hai hái được ({2 over 5}) tấn, tuần thứ 3 hái được ({1 over 3}) tấn. Hỏi sau ba tuần nguời công nhân đó hái được bao nhiêu tấn cà phê?

Bài giải

1.

a) ({4 over 5} + {2 over 3} = {{12} over {15}} + {{10} over {15}} = {{22} over {15}})

b) ({5 over {11}} + {4 over 3} = {{15} over {33}} + {{44} over {33}} = {{59} over {33}})

c) ({3 over 2} + {5 over 7} = {{21} over {14}} + {{10} over {14}} = {{31} over {14}})

d) ({6 over {13}} + {5 over 2} = {{12} over {26}} + {{65} over {26}} = {{77} over {26}})

2.

a) ({4 over {35}} + {1 over 7} = {4 over {35}} + {{1 times 5} over {7 times 5}} = {4 over {35}} + {5 over {35}} = {9 over {35}})

b) ({4 over 3} + {5 over {21}} = {{4 times 7} over {3 times 7}} + {5 over {21}} = {{28} over {21}} + {5 over {21}} = {{33} over {21}} = {{11} over 7})

3.

Tóm tắt

Bài giải

Sau 3 tuần người công nhân hái được là:

(eqalign{
& {1 over 4} + {2 over 5} + {1 over 3} cr
& = {{1 times 5 times 3} over {4 times 5 times 3}} + {{2 times 4 times 3} over {5 times 4 times 3}} + {{1 times 4 times 5} over {3 times 4 times 5}} cr
& = {{15} over {60}} + {{24} over {60}} + {{20} over {60}} cr
& = {{59} over {60}} cr} )

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-36-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp