Giải bài 1, 2, 3 trang 43 SGK Toán 4

0
63
Rate this post

Giải bài tập trang 43 bài tính chất giao hoán của phép cộng SGK Toán 4. Câu 1: Nêu kết quả tính…

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 33 trang 43 sgk Toán 4

Bài 1. Nêu kết quả tính:

a) 468 + 379 = 847

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 43 SGK Toán 4

    379 + 468 = …

b) 6509 + 2876 = 9385

    2876 + 6509= …

c) 4268 + 76 = 4344

    76 + 4268 =…

Bài 2 Viêt số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 48 + 12 = 12 + …

  65 + 297 = … + 65

…. + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + …

    84 + 0 = …+ 84

    a + 0 = …+ a =…

Bài 3 

a) 2975 + 4017 …4017 + 2975                                  b) 8264 + 927 ….927 + 8300

    2975 + 4017 …4017 + 3000                                      8264 + 927 …. 900 + 8264

    2975 + 4017 …4017 + 2900                                      927 + 8264 ….8264 + 927

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) 468 + 379 = 847

    379 + 468 = 847

b) 6509 + 2876 = 9385

    2876 + 6509= 9385

c) 4268 + 76 = 4344

    76 + 4268 =4344

Bài 2

a) 48 + 12 = 12 + 48

  65 + 297 = 297 + 65

177 + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + m

    84 + 0 = 0+ 84

    a + 0 = 0 + a = a

Bài 3

a) 2975 + 4017 = 4017 + 2975                                  b) 8264 + 927

    2975 + 4017 900 + 8264

    2975 + 4017 > 4017 + 2900                                      927 + 8264 = 8264 + 927

 

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-43-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp