Giải bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 4

0
51
Rate this post

Giải bài tập trang 45 bài tính chất kết hợp của phép cộng SGK Toán 4. Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất…

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 35 trang 45 sgk Toán 4

Bài 1 Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 3254 + 146 + 1698                                           b) 921 + 898 + 2079

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 4

    4367 + 199+501                                                   1255 + 436 + 145

    4400 + 2148 + 252                                                467 +  999 + 9533

Bài 2. Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồn, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền?

Bài 3. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) a + 0 =… + a =…

b) 5 + a = …+ 5

c)  (a + 28) + 2 = a + (28 +…) = a +..

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) 3254 + 146 + 1698 = 3400 + 1698 = 5098            

    4367 + 199+501 = 4367 + 700 = 5067                       

    4400 + 2148 + 252 = 4400 + 2400 = 6600                  

b) 921 + 898 + 2079 = 921 + 2079 + 898 = 3000 + 898 = 3989

    1255 + 436 + 145 = 1400 + 436 = 1836

     467 +  999 + 9533 = 10000 + 999 = 10999

Bài 2

Hai ngày đầu quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:

        75 500 000 + 86 950 000 = 162 450 000 (đồng)

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:

        162 450 000 + 14 500 000 = 176 950 000 (đồng)

                                            Đáp số: 176 950 000 (đồng)

Bài 3

a) a + 0 = 0+ a = a

b) 5 + a = a + 5

c)  (a + 28) + 2 = a + (28 + 2) = a + 30

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-45-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp