Giải bài 1, 2, 3 trang 47 SGK Toán 5

0
58
Rate this post

Giải bài tập trang 47 bài viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân SGK Toán 5. Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm…

Bài 1 trang 47 sgk Toán 5

Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a)      ( 56dm^2= …m^2)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 47 SGK Toán 5

b)      (17 dm^223cm^2= ….dm^2);

c)       (23 cm^2 = …dm^2)

d)      (2 cm^2 5mm^2 =…cm^2)

Giải

a)        ( 56dm^2={{56} over {100}}m^2= 0,56m^2)

b)      (17 dm^223cm^2=17{{23} over {100}}d{m^2}= 17,23 dm^2)

c)        (23 cm^2 ={{23} over {100}}d{m^2}= 0,23dm^2)

d)      (2 cm^2 5mm^2 =2{5 over {100}}c{m^2}= 2,05 cm^2)


Bài 2 trang 47 sgk Toán 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a)       1654m2 = …ha

b)      5000m2 = ….ha

c)       1ha = …km2

d)      15ha  =…km2

Hướng dẫn giải:

a)      …..= 0,1654 ha

b)      …=  0,5 ha

c)       …..= 0,01 km2

d)      ….= 0,15 km2


Bài 3 trang 47 sgk Toán 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)       5,34 km2 = …ha

b)      16,5m2 = ….m2 ….dm2

c)       6,5 km2 = …ha

d)      7,6256 ha  =…m2

Hướng dẫn giải:

a)      …..= 534 ha

b)      …=  16m2 50dm2

c)       …..= 650 ha

d)      ….= 76 256 m2

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-47-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp