Giải bài 1, 2, 3 trang 5 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
67
Rate this post

Giải bài tập trang 5 bài diện tích hình thang Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Đánh dấu x vào ô trống đặt dưới hình thang có diện tích bé hơn 50cm2…

1. Đánh dấu x vào ô trống đặt dưới hình thang có diện tích bé hơn 50cm2.

2. Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 5 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Hình thang

(1)

(2)

(3)

Đáy lớn

2,8m

1,5m

({1 over 3}) dm

Đáy bé

1,6m

0,8m

({1 over 5}) dm

Chiều cao

0,5m

5dm

({1 over 2}) dm

Diện tích

 

 

 

3. Hình H được tạo bởi một hình tam giác và một hình thang có các kích thước như hình vẽ. Tính diện tích hình H.

 

Bài giải:

1.

Diện tích hình a là:

 ({{left( {5 + 9} right) times 7} over 2} = 49c{m^2})

Diện tích hình b là:

 ({{left( {13 + 18} right) times 6} over 2} = 93c{m^2})

2.

Diện tích hình thang (1):

(eqalign{
& S = {{left( {a + b} right) times h} over 2} = {{left( {2,8 + 1,6} right) times 0,5} over 2} = 1,1{m^2} cr
& 5dm = 0,5m cr} )

Diện tích hình thang (2):

 (S = {{left( {1,5 + 0,8} right) times 0,5} over 2} = 0,575{m^2})

Diện tích hình thang (3):

 (S = {{left( {{1 over 3} + {1 over 5}} right) times {1 over 2}} over 2} = {2 over {15}}{m^2})

Hình thang

(1)

(2)

(3)

Đáy lớn

2,8m

1,5m

({1 over 3}) dm

Đáy bé

1,6m

0,8m

({1 over 5}) dm

Chiều cao

0,5m

5dm

({1 over 2}) dm

Diện tích

1,1m2

0,575m2

({2 over {15}}{m^2}) 

3.

Bài giải

Diện tích hình tam giác:

13 x 9 : 2 = 58,5 (cm2)

Diện tích hình thang:

 ({{left( {22 + 13} right) times 12} over 2} = 210left( {c{m^2}} right))

Diện tích hình H là :

58,5 + 210 = 268,5 (cm2)

Đáp số : 268,5cm2

 Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-5-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp