Giải bài 1, 2, 3 trang 51 SGK Toán 4

0
51
Rate this post

Giải bài tập trang 51 bài hai đường thẳng song song SGK Toán 4. Câu 1: Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC là một cặp song song với nhau…

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 42 trang 51 sgk Toán 4

Bài 1

a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC là một cặp song song với nhau.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 51 SGK Toán 4

Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật đó.

b) Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông MNPQ.

Bài 2

Trong hình bên, cho biết các hình tứ giác  ABEG, ACDG, BCDE đều là hình chữ nhật. Cạnh BE song song với những cạnh nào?

Bài 3 Trong mỗi hình dưới đây:

a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau;

b) Nêu tên cặp cạnh vuông góc với nhau.

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) Trong hình chữ nhật ABCD có:

– AB và DC là cặp cạnh song song với nhau.

– AD và BC là cặp cạnh song song với nhau.

b) Trong hình vuông MNPQ có:

– MN và PQ là cặp cạnh song song với nhau.

– MQ và NP là cặp cạnh song song với nhau.

Bài 2 BE song song với cạnh AG và song song với cạnh CD

Bài 3

Trong hình MNPQ có:

a) MN song song với QP.

b) MN song song với MQ.

Trong hình DEGHI có:

a) DI song song với GH

b) DE vuông góc với EG

DI vuông góc với IH

IH vuông góc với GH

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-51-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp