Giải bài 1, 2, 3 trang 52 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
63
Rate this post

Giải bài tập trang 52 bài viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm…

Đề bài

1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 3 tấn 218kg = ……………tấn

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 52 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

b) 4 tấn 6kg = ………………tấn

c) 17 tấn 605kg = ……….tấn

d) 10 tấn 15kg = ………..tấn

2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 8kg 532g = ………..kg

b) 27kg 59g = ……….kg

c) 20kg 6g = ……….kg

d) 372g = ………….kg

3. Viết số đo thích hợp vào ô trống

Khối lượng/ Tên con vật

Đơn vị đo là tấn

Đơn vị đo là tạ

Đơn vị đo là ki-lô-gam

Khủng long

60 tấn

 

 

Cá voi

150 tấn

 

 

Voi

 

 

5400kg

Hà Mã

 

 

2500kg

Gấu

 

8 tạ

 

  

Đáp án

1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 3 tấn 218kg = 3,218 tấn

b) 4 tấn 6kg = 4,006 tấn

c) 17 tấn 605kg = 17,605 tấn

d) 10 tấn 15kg = 10,015 tấn

2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 8kg 532g = 8,532 kg

b) 27kg 59g = 27,059 kg

c) 20kg 6g = 20,006 kg

d) 372g = 0,372 kg

3. Viết số đo thích hợp vào ô trống

Khối lượng/ Tên con vật

Đơn vị đo là tấn

Đơn vị đo là tạ

Đơn vị đo là ki-lô-gam

Khủng long

60 tấn

600 tạ

60000 kg

Cá voi

150 tấn

1500 tạ

150 000 kg

Voi

5,4 tấn

54 tạ

5400kg

Hà Mã

2,5 tấn

25 tạ

2500kg

Gấu

0,8 tấn

8 tạ

800kg

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-52-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp