Giải bài 1, 2, 3 trang 56 SGK Toán 5

0
100
Rate this post

Giải bài tập trang 56 bài nhân một số thập phân với một số tự nhiên SGK Toán 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1 trang 56 sgk Toán 5

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) (2,5 times 7);

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 56 SGK Toán 5

b) (4,18 times 5);

c) (0,256 times 8);

d) (6,8 times 15)

Hướng dẫn giải:

a)             b) 

c)               d) 

 

Bài 2 trang 56 sgk Toán 5

Viết số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải:


Bài 3 trang 56 sgk Toán 5

Bài 3. Một ô tô mỗi giờ đi được (42,6km). Hỏi trong (4) giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Giải

Mỗi giờ ô tô đi được (42,6km) do đó (4) giờ ô tô đó đi được: 

         ( 42,6 times 4 = 170,4 (km))

Đáp số (170,4 (km))

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-56-sgk-toan-5/

Giải bài tập trang 56 bài nhân một số thập phân với một số tự nhiên SGK Toán 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1 trang 56 sgk Toán 5

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) (2,5 times 7);

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 56 SGK Toán 5

b) (4,18 times 5);

c) (0,256 times 8);

d) (6,8 times 15)

Hướng dẫn giải:

a)             b) 

c)               d) 

 

Bài 2 trang 56 sgk Toán 5

Viết số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải:


Bài 3 trang 56 sgk Toán 5

Bài 3. Một ô tô mỗi giờ đi được (42,6km). Hỏi trong (4) giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Giải

Mỗi giờ ô tô đi được (42,6km) do đó (4) giờ ô tô đó đi được: 

         ( 42,6 times 4 = 170,4 (km))

Đáp số (170,4 (km))

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-56-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp