Giải bài 1, 2, 3 trang 6 Vở bài tập Toán 4 tập 1

0
45
Rate this post

Giải bài tập trang 6 bài biểu thức có chứa một chữ Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)…

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

a) Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + …  =.

Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là ………….

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 6 Vở bài tập Toán 4 tập 1

b) Nếu b = 7 thì

Giá trị của biểu thức với b = 7 là …………

c) Nếu m = 6 thì

Giá trị của biểu thức với m = 6 là ……….

d) Nếu n = 5 thì

Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là ……..

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) giá trị của biểu thức  với a = 20 là ……….

b) giá trị của biểu thức  với b = 500 là ……….

c) giá trị của biểu thức  với c = 4 là ………..

d) giá trị của biểu thức 600 – x với x = 3 là ………..

3. Viết vào ô trống (theo mẫu):

a)

a

5

10

20

(25 + a)

(25 + 5 = 30)

 

 

 b)

c

2

5

10

(296 – c)

(296 – 2 = 294)

 

 

 Bài giải:

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

a) Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + 10 = 75.

Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là 75.

b) Nếu b = 7 thì

Giá trị của biểu thức với b = 7 là 178.

c) Nếu m = 6 thì

Giá trị của biểu thức với m = 6 là 429.

d) Nếu n = 5 thì

Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là 37.

2.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) giá trị của biểu thức  với a = 20 là 390.

b) giá trị của biểu thức  với b = 500 là 360.

c) giá trị của biểu thức  với c = 4 là 204.

d) giá trị của biểu thức 600 – x với x = 300 là 300.

3. Viết vào ô trống (theo mẫu):

a)

a

5

10

20

(25 + a)

(25 + 5 = 30)

(25 + 10 = 35)

(25 + 20 = 45)

 b)

c

2

5

10

(296 – c)

(296 – 2 = 294)

(296 – 5 = 291)

(296 – 10 = 286)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-6-vo-bai-tap-toan-4-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp