Giải bài 1, 2, 3 trang 60 SGK Toán 5

0
64
5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài tập trang 6 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 2: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?…

Bài 1 trang 60 sgk Toán 5

a) Ví dụ: 

142,57 x 0,1 = ?

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 60 SGK Toán 5

142,57 x 0,1 = 14,257

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 142,57 sang bên trái một chữ số ta cũng được 14,257

531,75 x 0,01 = ?

531,75 x 0,01 = 5,3175

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 531,75 sang bên trái hai chữ số ta cũng được 5,3175.

Khi nhận một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001…ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái nột, hai, ba…chữ số

b) Tính nhẩm:

579,8 x 0,1                          38,7 x 0,1                        6,7 x 0,1

805,13 x 0,01                       67,19 x 0,01                     3,5 x 0,01

362,5 x 0,001                       20,25 x 0,001                    5,6 x 0,001

Hướng dẫn giải:

a) 57,98;                      3,87;               0,67

b) 8,0513;                     0,6719;           0,035

c) 0,3625;                     0,02025;          0,0056.


Bài 2 trang 60 sgk Toán 5

Bài 2. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?

(1000ha);         (125ha);            

(12,5ha);             (3,2ha).

Hướng dẫn giải:

(1000ha ={{1000} over {100}} ,,km^2= 10,, km^2)                   

(125,,ha ={{125} over {100}},, km^2= 1 ,25,, km^2)     

(12,5ha= {{12,5} over {100}},,k{m^2}= 0,125km^2)                

(3,2,,ha ={{3,2} over {100}},,k{m^2}= 0,032,, km^2).


Bài 3 trang 60 sgk Toán 5

Bài 3. Trên bản đồ tỉ lệ (1: 1 000 000), quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết đo được (19,8 cm). Hỏi độ dài thật của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là bao nhiêu ki-lô-mét?

Giải

Bản đồ ghi tỉ lệ (1: 1 000 000) nghĩa là cứ (1cm) trên bản đồ là (1 000 000cm) trên thực tế

Quãng đường từ Hồ Chí Minh đến Phan Thiết dài:

           (19,8 times 1 000 000 = 19 800 000 (cm)) hay (198km)

Đáp số: (198km)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-60-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp