Giải bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 5

0
68
Rate this post

Giải bài tập trang 61 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Tính rồi so sánh giá trị…

Bài 1 trang 61 sgk Toán 5

Bài 1.

a) Tính rồi so sánh giá trị của ((a times b ) times c) và (a times (b times c))

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 5

a

b

c

((a times b ) times c)

(a times (b times c))

2,5

3,1

0,6

 

 

1,6

4

2,5

 

 

4,8

2,5

1,3

 

 

 b) Tính: 

(9,65 times 0,4 times 2,5 )                      (7,38 times 1,25 times 80)

(0,25times 40 times 9,84)                       (34,3 times 5 times 0,4)

Giải

a)

(eqalign{
& left( {2,5 times 3,1} right) times 0,6 = 7,75 times 0,6 = 4,65 cr
& 2,5 times left( {3,1 times 0,6} right) = 2,5 times 1,86 = 4,65 cr
& left( {1,6 times 4} right) times 2,5 = 6,4 times 2,5 = 16 cr
& 1,6 times left( {4 times 2,5} right) = 1,6 times 10 = 16 cr
& left( {4,8 times 2,5} right) times 1,3 = 12 times 1,3 = 15,6 cr
& 4,8 times left( {2,5 times 1,3} right) = 4,8 times 3,25 = 15,6 cr} )

Giá trị của ((a times b ) times c) và (a times (b times c)) luôn luôn bằng nhau:

((a times b ) times c =a times (b times c))

b) (9,65 times 0,4 times 2,5 )                +) (7,38 times 1,25 times 80)

   (= 9,65 times ( 0,4 times 2,5) )            ( = 7,38times(1,25 times80))

   (= 9,65 times 1 )                               (= 7,38 times 100)

   (= 9,65  )                                      (= 738)

+) (0,25times 40 times 9,84)                 +) (34,3 times 5 times 0,4)

( = 10 times 9,84   )                                (  = 34,3 times 2)

 (= 98,4)                                         (  = 68,6)

 


Bài 2 trang 61 sgk Toán 5

Tính:

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4;

b) 28,7 + 34,5 x 2,4.

Hướng dẫn giải:

a) ….= 63,2 x 2,4

        = 151,68

b) …..= 28,7 + 82,8

         = 111,5


Bài 3 trang 61 sgk Toán 5

Một người xe đạp mỗi giờ đi được 12,5km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải:

Trong 2,5 giờ người đó đi được:

12,5 x 2,5 = 31,25 (km)

Đáp số: 31,25 (km)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-61-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp