Giải bài 1, 2, 3 trang 66 SGK Toán 5

0
82
Rate this post

Giải bài tập trang 66 bài chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 SGK Toán 5. Câu 1:Tính nhẩm…

Bài 1 trang 66 sgk Toán 5

Bài 1. Tính nhẩm:

a) (43,2 : 10)                 (0,65:10)              

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 66 SGK Toán 5

   (432,9: 100)               (13,96: 1000)

b) (23,7 :10)                  (2,07 : 10)            

    (2,23 : 100)               (999,8 : 1000)

Hướng dẫn giải:

a) (43,2 : 10=4,32)               (0,65:10=0,065)

    (432,9: 100=4,329)          (13,96: 1000=0,01396)

b) (23,7 :10=2,37)          (2,07 : 10=0,207)            

    (2,23 : 100=0,0223)         (999,8 : 1000=0,9998)


Bài 2 trang 66 sgk Toán 5

Bài 2. Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính:

a) (12,9 : 10 ) và (12,9 times  0,1;)

b) (123,4 : 100) và (123,4 times 0,01;)

c) (5,7 : 10) và (5,7 times 0,1);

d) (87,6 : 100) và (87,6 times 0,01).

Hướng dẫn giải:

a) (12,9 : 10 = 1,29,;;12,9 times 0,1 = 1,29)

Do đó: (12,9 : 10=12,9 times  0,1;)

b) (123,4 : 100 =1,234,;; 123,4 times 0,01 = 1,234)

Do đó: (123,4 : 100=123,4 times 0,01;)

c) (5,7 : 10 =0,57; ; ; 5,7 times 0,1 = 0;57)

Do đó: (5,7 : 10=5,7 times 0,1)

d) (87,6 : 100 =0,876; ;; 87,6 times 0,01= 0,876)

Do đó: (87,6 : 100=87,6 times 0,01).

 


Bài 3 trang 66 Tiết 33 sgk Toán lớp 5

Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra  số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

Hướng dẫn giải:

Cách 1: Số gạo đã lấy ra là:

537,25 : 10 = 53,725 (tấn)

Số gạo còn lại trong kho là:

537,25 – 53,725 = 483,525 (tấn)

Cách 2: Phân số chỉ số gạo còn lại là:

1 –  =  (số gạo lúc đầu)

Số tấn gạo còn lại là:

(537,25 x 9 ) : 10 = 483,525 (tấn)

Đáp số: 483,525 (tấn)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-66-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp