Giải bài 1, 2, 3 trang 68 SGK Toán

0
60
Rate this post

Giải bài tập trang 68 bài chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân SGK Toán 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính..

Bài 1 trang 68 sgk Toán 5

Đặt tính rồi tính:

a) 12 : 5                                 b) 15 : 8

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 68 SGK Toán

    23 : 4                                     75 : 12

    882 : 36                                  81 : 4

Hướng dẫn giải:

a)                                        

b)                                    


Bài 2 trang 68 sgk Toán 5

May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải. Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?

Hướng dẫn giải:

 May 1 bộ quần áo hết: 70 : 25 = 2,8 (m)

May 6 bộ quần áo hết: 2,8 x 6 = 16,8 (m)

Đáp số: 16,8 (m)


Bài 3 trang 68 sgk Toán 5

Bài 3. Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

(frac{2}{5});      (frac{3}{4});     4 (frac{18}{5})

Giải

 Ta có:

                                                

Vậy: (frac{2}{5}= 0 ,4)                          

        (frac{3}{4} = 0,75)                        

        (frac{18}{5} = 3,6)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-68-sgk-toan/

Giải bài tập trang 68 bài chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân SGK Toán 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính..

Bài 1 trang 68 sgk Toán 5

Đặt tính rồi tính:

a) 12 : 5                                 b) 15 : 8

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 68 SGK Toán

    23 : 4                                     75 : 12

    882 : 36                                  81 : 4

Hướng dẫn giải:

a)                                        

b)                                    


Bài 2 trang 68 sgk Toán 5

May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải. Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?

Hướng dẫn giải:

 May 1 bộ quần áo hết: 70 : 25 = 2,8 (m)

May 6 bộ quần áo hết: 2,8 x 6 = 16,8 (m)

Đáp số: 16,8 (m)


Bài 3 trang 68 sgk Toán 5

Bài 3. Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

(frac{2}{5});      (frac{3}{4});     4 (frac{18}{5})

Giải

 Ta có:

                                                

Vậy: (frac{2}{5}= 0 ,4)                          

        (frac{3}{4} = 0,75)                        

        (frac{18}{5} = 3,6)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-68-sgk-toan/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp