Giải bài 1, 2, 3 trang 71 SGK Toán 5

0
66
Rate this post

Giải bài tập trang 71 bài chia một số thập phân cho một số thập phân SGK Toán 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1 trang 71 sgk Toán 5

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) (19,72 : 5,8);

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 71 SGK Toán 5

b) (8,216 : 5,2);

c) (12,88 : 0,25);

d) (17,4 : 1,45).

Hướng dẫn giải:

                          

 

               

   


Bài 2 trang 71 sgk Toán 5

Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg. Hỏi 8l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt: 4,5l dầu:       3,42kg

               8l dầu: ……..kg?

1l dầu hỏa nặng: 

         3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)

8l dầu hỏa nặng:

         0,76 x 8 = 6,08 (kg)

                              Đáp số: 6,08kg


Bài 3 trang 71 sgk Toán 5

May một bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi 429,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:  2,8m:     1 bộ

              429,5m: ….bộ?    (thừa:…m?)

Ta có: 

            429,5 : 2,8 = 153 (dư 1,1)

Vậy cửa hàng may được 153 bộ quần áo và còn thừa 1,1m vải

Đáp số: 153 bộ quần áo; dư 1,1m vải.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-71-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp