Giải bài 1, 2, 3 trang 73, 74 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
103
Rate this post

Giải bài tập trang 73, 74 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tổng của hai số 150. Tìm hai số đó biết…

1. Tổng của hai số 150. Tìm hai số đó biết:

a) Tỉ số của  hai số đó là ({4 over 6}) .

b) Tỉ số của hai số đó là ({2 over 3}) .

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 73, 74 Vở bài tập Toán 4 tập 2

2. Hiệu của hai số là 20. Tìm hai số đó biết:

a) Tỉ số của hai số đó là 6 : 2

b) Số lớn gấp 3 lần số bé.

3. Viết tỉ số vào ô trống:

a

3

10

6

2

b

5

20

10

6

Tỉ số của a và b

 

 

 

 

Tỉ số của b và a

 

 

 

 

Bài giải:

1.

a) Tóm tắt:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

4 + 6 = 10 (phần)

Só lớn là:

(150:10 times 6 = 90)

Số bé là:

150 – 90 = 60

Đáp số : Số lớn là 90

             Số bé là 60

b) Tóm tắt:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau

 2 + 3 = 5 (phần)

Số lớn là:

(150:5 times 3 = 90)

Số bé là:

150 – 90 = 60

Đáp số : Số lớn là 90

Số bé là 60

2.

a) Tóm tắt:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

6 – 2 = 4 (phần)

Số lớn là:

(20:4 times 6 = 30)

Số bé là:

30 – 20 = 10

Đáp số: Số lớn là 30

             Số bé là 10

b) Tóm tắt:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Số lớn là:

(20:2 times 3 = 30)

Số bé là :

30 – 20 = 10

Đáp số: Số lớn là 30

             Số bé là 10

3.

a

3

10

6

2

b

5

20

10

6

Tỉ số của a và b

({3 over 5})

({{10} over {20}})

({6 over {10}})

({2 over 6})

Tỉ số của b và a

({5 over 3})

({{20} over {10}})

({{10} over 6})

({6 over 2})

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-73-74-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp