Giải bài 1, 2, 3 trang 74 SGK Toán 5

0
50
Rate this post

Giải bài tập trang 74 bài tỉ số phần trăm SGK Toán 5. Câu 1: Viết (theo mẫu)…

Bài 1 trang 74 Tiết 42 sgk Toán 5

Viết (theo mẫu):

;   ;   ;  

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 74 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải:

 =  = 15%

 =  = 12%

 =  = 32%


Bài 2 trang 74 Tiết 42 sgk Toán 5

Bài 2. Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy?

Hướng dẫn giải:

Số sản phẩm đạt chuẩn chiếm số phần trăm trong tổng số sản phẩm của nhà máy là:

                     ({{95} over {100}} = 95%)


Bài 3 trang 74 Tiết 42 sgk Toán 5

Một vườn cây có 1000 cây, trong đó có 540 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả.

a)     Hỏi số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn?

b)    Tỉ số phần trăm giữa số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

a)     Tỉ số phần trăm của số cây lấy gỗ và số cây trong vườn là:

 (frac{540}{1000}) = (frac{54}{100}) = 54%

b)    Tỉ số phần trăm giữa số cây ăn quả và số cây trong vườn là:

 100 % – 54% = 46%

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-74-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp