Giải bài 1, 2, 3 trang 76 SGK Toán 5

0
60
Rate this post

Giải bài tập trang 76 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Tính (theo mẫu)…

Bài 1 trang 76 Tiết 44 sgk Toán 5

Gi:

a)     27,5% + 38%;        

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 76 SGK Toán 5

b)    30% – 16%;        

c)     14,2% x 4;

d)    216% : 8%.

Hướng dẫn giải:

a)     27,5% + 38% = 65,5%

b)       30% – 16% = 14%

c)         14,2% x 4 = 56,8%

d)    216% : 8% = 27%


Bài 2 trang 76 Tiết 44 sgk Toán 5

Theo kế hoạch, năm vừa qua thôn Hòa An phải trồng 20ha ngô. Đến hết tháng 9 thôn Hòa An trồng được 18ha và hết năm trồng được 23,5ha ngô. Hỏi:

a)     Đến hết tháng 9 thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm 

b)    Hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm và vượt mức kế hoạch cả năm bao nhiêu phần trăm?

Hướng dẫn giải:

a)     Số phần trăm kế hoạch cả năm thôn Hòa An thực hiện được cho đến hết tháng 9 là:

          18 : 20 = 0,90 = 90%.

b)    So với kế hoạch thì đến hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được:

          23,5 : 20 = 1,175 = 117,5%

Thôn Hòa An đã thực hiện vượt mức kế hoạch:

           117,5% – 100% = 17,5%

                                                          Đáp số: a) 90%

                                                                       b)  117,5% và 17,5%

Nói thêm cần phân biệt giữa “ Thực hiện vượt mức” và “ thực hiện được”: Thôn Hòa An đã thực hiện được vượt mức kế hoạch 17,5% cũng có nghĩa là đã thực hiện được:

      100% + 17,5% = 117,5% (kế hoạch cả năm)


Bài 3 trang 76 Tiết 44 sgk Toán 5

Một người bỏ ra 42 000 đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 52 500 đồng. Hỏi:

a)     Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

b)    Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:  Vốn : 42 000 đồng

               Bán:  52 500 đồng

              52 500 : 42 000 = ….%

              Lãi: …%

a)     So với tiền vốn thì tiền bán rau bằng:

                    52 500 : 42 000 = 1,25 = 125%

b)    Người đó đã lãi:

                  125% – 100% = 25%

                                                         Đáp số: a)  125%; b) 25%

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-76-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp