Giải bài 1, 2, 3 trang 78 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
79
Rate this post

Giải bài tập trang 78 bài chia một số thập phân cho một số tự nhiên Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

7,44 : 6                     47,5 : 25                  0,1904 : 8

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 78 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0,72 : 9                     20,65 : 35                3,927 : 11

2. Tìm x

a) (x times 5 = 9,5)

b) (42 times x = 15,12)

3. Trong 6 ngày cửa hàng vải Minh Hương đã bán được 342,3m vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

                   

2. Tìm x

a) 

(matrix{{x times 5 = 9,5} hfill cr {,,,,,,,x = 9,5:5} hfill cr {,,,,,,,x = 1,9} hfill cr})

b) 

(eqalign{
& 42 times x = 15,12 cr
& ,,,,,,,,,x = 15,12:42 cr
& ,,,,,,,,,x = 0,36 cr} )

3. 

Bài giải

Số mét vải trung bình mỗi ngày của hàng Minh Hương bán được làL

 342,3 : 6 = 57,05 (m)

Đáp số: 57,05 m

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-78-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp