Giải bài 1, 2, 3 trang 93, 94 SGK Toán 5

0
63
Rate this post

Giải bài tập trang 93, 94 bài diện tích hình thang SGK Toán 5. Câu 1: Tính diện tích hình thang biết …

Bài 1 trang 93 sgk toán 5

Tính diện tích hình thang biết :

a)Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm; chiều cao là 5 cm.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 93, 94 SGK Toán 5

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m va 6,6m; chiều cao là 10,5 m.

Bài giải:

a) Diện tích hình thang là: dpi{100} {{(12 + 8)X5} over 2} = 50c{m^2} 

b)  Diện tích của hình thang là frac{(9,4+6,6)X10,5}{2} = 84 m2


Bài 2 trang 94 sgk toán 5

Tính diện tích mỗi hình thang sau:

a) 

b) 

Bài giải:

a) Diện tích của hình thang là  = 32,5   cm2

b) Diện tích của hình thang là  = 20 cm2

Đáp số : a) 32,5   cm2;  

             b) 20 cm2


Bài 3 trang 94 sgk toán 5

Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 90,2m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Bài giải:

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là (110+90,2) : 2 = 100, 1 (m).

Diện tích của thửa ruộng hình thang là: (frac{(110+90,2).100,1}{2}) = 10000,01 (m2)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-93-94-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp