Giải bài 1, 2, 4 trang 78 SGK Toán 4

0
42
Rate this post

Giải bài tập trang 78 bài chia một số cho một tích SGK Toán 4. Câu 1: Tính giá trị biểu thức…

Bài 1 Tính giá trị biểu thức:

a. 50 : (2 x 5);

b. 72 : (9 x 8);

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 4 trang 78 SGK Toán 4

c. 28 : (7 x 2)

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a. 50 : (2 x 5) = 50 : 10 = 5 = 

    50 : (2 x 5) = 50 : 2 : 5 = 25 : 5 = 5

     50 : (2 x 5) = 50 : 5 : 2 = 10 : 2 = 5

b. 72 : (9 x 8) = 72 : 72 = 1

    72 : (9 x 8) = 72 : 9 : 8= 8 :8 = 1

   72 : (9 x 8) = 72 : 8 : 9 = 9 : 9 = 1

c. 28 : (7 x 2)= 28 : 14 = 2

28 : (7 x 2) = 28 : 7 : 2 = 4 : 2 = 2

28 : (7 x 2) = 28 : 2 : 7 = 14 : 7 = 2


Bài 2, bài 3 trang 78 Tiết 69 sgk Toán 4

Bài 2 Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính:

a) 80 : 40.

b) 150 : 50.

c) 80 : 16

Bài 3. Có 2 bạn học sin, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính tiền mỗi quyển vở?

Hướng dẫn giải:

Bài 2

a) 80 : 40 = 80 : (10 x 4) = 80 : 10 : 4 = 8 : 4 = 2

b) 150 : 50 = 150 ( 10 x 5) = 150 : 10 : 5 = 15 : 5 = 3

c) 80 : 16 = 80 : (8 x 2) = 80 : 8 : 2 = 10 : 2 = 5

Bài 3 

Số vở của hai bạn mua là:

     3 x 2 = 6 (quyển)

Giá tiền mỗi quyển vở là:

7200 : 6 = 1200 (đồng)

                               Đáp  số: 1200 đồng

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-4-trang-78-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp