Giải bài 1, 2 trang 104 SGK Toán 5

0
86
Rate this post

Giải bài tập trang 104 bài luyện tập về tính diện tích SGK Toán 5. Câu 1: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên…

Bài 1 trang 104 SGK toán 5

Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2 trang 104 SGK Toán 5

Bài giải:

Chia hình đã cho thành hai hình chữ nhật:

Chiều dài hình chữ nhật I là:

3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)

Diện tích của hình chữ nhật I là:

11,2 x 3,5 = 39,2 (m2)

Diện tích của hình chữ nhật II là:

6,5 x 4,2 = 27,3 (m2)

Diện tích của mảnh đất là: 

39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)

Đáp số: 66,5 (m2).


Bài 2 trang 104 SGK toán 5

Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó.

Bài giải:

Cách 1: Chia khu đất thành ba hình chữ nhật như sau:

Hình I và hình III đều có chiều rộng bằng 30m.

Hình I và hình III đều có chiều rộng bằng 100,5m.

Tổng diện tích hình I và hình III là: 100,5 x 30 x 2 = 6032 (m2)

Hình II có chiều dài là: 100,5 – 40,5 = 60 (m)

Hình II có chiều rộng là: 50 -30 = 20 (m)

Diện tích của hình II là: 60 x 20 = 1200  (m2)

Diện tích của kh đất là: 6030 + 1200 = 7230  (m2)

Đáp số: 7230m2.

Cách 2: Diện tích của khu đất bằng diện tích hình chữ nhật bao phủ trừ đi diện tích của hai hình chữ nhật nhỏ với các kích thước là 50m và 40,5m.

Chiều dài của hình chữ nhật bao phủ là: 40,5 + 100,5 = 141(m)

Chiều rộng của hình chữ nhật bao phủ là: 50 + 30 = 80 (m)

Diện tích của hình chữ nhật bao phủ là: 141 x 80 = 11280 (m2)

Tổng diện tích của hai hình chữ nhật nhỏ là:

50 x 40,5 x 2 = 4050 (m2)

Diện tích của khu đất là: 11280 – 4050 = 7230 (m2)

Đáp số: 7230 m2.

giaibaitap.me

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-trang-104-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp