Giải bài 1, 2 trang 116 SGK Toán 4

0
68
Rate this post

Giải bài tập trang 116 bài quy đồng mẫu số các phân số SGK Toán 4. Câu 1: Quy đồng mẫu số các phân số…

Kiến thức cần nhớ

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2 trang 116 SGK Toán 4

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất

+ Giải bài tập

Bài 1. Quy đồng mẫu số các phân số:

a) (frac{5}{6};frac{1}{4})             b) (frac{3}{5};frac{3}{7})           c) (frac{9}{8};frac{8}{9})

Giải

 

Bài 2. Quy đồng mẫu số các phân số:

(frac{7}{5}) và (frac{8}{11})          b) (frac{5}{12}) và (frac{3}{8})               c) (frac{17}{10}) và (frac{9}{7})

Giải

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-trang-116-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp