Giải bài 1, 2 trang 29, 30 Vở bài tập Toán 4 tập 1

0
57
Rate this post

Giải bài tập trang 29, 30 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 2: Biểu đồ dưới đây nói về số ngày mưa trong 3 tháng của năm 2012 ở một huyện miền núi..

1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy trả lời các câu hỏi sau:

SỐ VẢI HOA VÀ VẢI TRẮNG ĐÃ BÁN TRONG THÁNG 9

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2 trang 29, 30 Vở bài tập Toán 4 tập 1

a) Tuần 1 bán được bao nhiêu mét vải hoa?

b) Tuần 3 bán được bao nhiêu mét vải hoa.?

c) Cả 4 tuần bán được bao nhiêu mét vải hoa?

d) Cả 4 tuần bán được bao nhiêu mét vải?

e) Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần 1 là bao nhiêu mét vải trắng?

2. Biểu đồ dưới đây nói về số ngày mưa trong 3 tháng của năm 2012 ở một huyện miền núi:

SỐ NGÀY CÓ MƯA TRONG 3 THÁNG NĂM 2012

a) Số ngày mua trong tháng 7 hơn tháng 9 là:

A. 5 ngày              B.15 ngày                 C. 1 ngày

b) Số ngày mưa trong cả 3 tháng là:

A. 92 ngày             B. 36 ngày                 C. 12 ngày

c) Trung bình mỗi tháng có số ngày có mưa là:

A. 4 ngày              B. 15 ngày                 C.12 ngày

Bài giải:

1.

a) Tuần 1 bán được 200 mét vải hoa.

b) Tuần 3 bán được 100 mét vải hoa.

c) Cả 4 tuần bán được 700 mét vải hoa

d) Cả 4 tuần bán được 1200 mét vải

e) Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần 1 là 20 mét vải trắng

2. 

Câu a) Chọn B. 15 ngày

Câu b) Chọn B. 36 ngày

Câu C) Chọn C. 12 ngày

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-trang-29-30-vo-bai-tap-toan-4-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp