Giải bài 18, 19, 20 trang 87 SGK Toán 7

0
76
Rate this post

Giải bài tập trang 86 bài 2 Hai đường thẳng vuông góc Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 18: Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau…

Bài 18 trang 87 sgk toán 7 – tập 1

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

Vẽ góc xOy có số đo bằng (45^{circ}). Lất điểm A bất kì nằm  trong góc xOy. Vẽ qua A đường thẳng (d_{1}) vuông góc với tia Ox tại B. Vẽ qua A đường thẳng (d_{2}) vuông góc với tia Oy tại C.

Bạn đang xem: Giải bài 18, 19, 20 trang 87 SGK Toán 7

Hướng dẫn giải:

Sau khi vẽ ta được hình sau đây:

.


Bài 19 trang 87 sgk toán 7 – tập 1

Vẽ lại hình bên và nói rõ trình tự vẽ hình.

Chú ý: Có thể vẽ hình theo nhiều trình tự khác nhau.

Hướng dẫn giải: Có thể vẽ hình đã cho theo nhiều trình tự khác nhau.

Ví dụ:

Trình tự 1:

– Vẽ đường thẳng (d_{2}) bất kì.

– Vẽ đường thẳng (d_{1}) cắt (d_{2}) tại O và tạo với (d_{2}) góc (60^{circ}).

– Vẽ điểm A tùy ý nằm trong (widehat{d_{1}Od_{2}}).

– Vẽ đoạn thẳng AB vuông góc (d_{1}) tại B.

– Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với (d_{2}) tại C.

Trình tự 2:

– Vẽ hai đường thẳng (d_{1},d_{2}) cắt nhau tại O và tạo thành góc (60^{circ}).

– Lấy điểm B tùy ý nằm trên tia (Od_{1}).

– Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với tia (Od_{2}), điểm C nằm trên tia (Od_{2}).

– Vẽ đoạn thẳng BA vuông góc với tia (Od_{1}), điểm A nằm trong góc (widehat{d_{1}Od_{2}}).


Bài 20 trang 87 sgk toán 7 – tập 1

Vẽ đoạn thẳng AB dài 2cm và đoạn thẳng BC dài 3cm rồi vẽ đường trung trực của mối đoạn thẳng ấy.

(Vẽ hình trong hai trường hợp: ba điểm A, B, C không thẳng hàng, ba điểm A, B, C thẳng hàng).

Hướng dẫn giải:

Sau khi vẽ ta được các hình sau:

.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-18-19-20-trang-87-sgk-toan-7/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp