Giải bài 3.1, 3.2, 13, 14 trang 21 SBT Toán lớp 7 tập 2

0
96
Rate this post

Giải bài tập trang 21 bài 3 đơn thức Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 3.1: Tính các đơn thức sau và tìm bậc của đơn thức thu được…

Câu 3.1, 3.2 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Câu 3.1 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính các đơn thức sau và tìm bậc của đơn thức thu được:

Bạn đang xem: Giải bài 3.1, 3.2, 13, 14 trang 21 SBT Toán lớp 7 tập 2

a) (4{rm{x}}{{rm{y}}^2}) và ( – {3 over 4}{left( {{x^2}y} right)^3})

b) ({1 over 6}x{left( {2{y^3}} right)^2}) và ( – 9{{rm{x}}^5}y)

Giải

a) ( – 3{{rm{x}}^7}{y^5}), đơn thức có bậc là 12.

b) ( – 6{{rm{x}}^6}{y^7}), đơn thức có bậc là 13.

Câu 3.2 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bậc của đơn thức (3{y^2}{left( {2{y^2}} right)^3}y) sau khi đã thu gọn là:

 (A) 6;                          (B) 7;

(C) 8;                           (D) 9.

Giải

Đáp án đúng là (D) 9.

 


Câu 13 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Trong các biểu thức sau biểu thức nào là đơn thức:

a) ({rm{}}{3 over 4})                                     b) ({1 over 2}{x^2}yz)

c) (3 + {x^2})                            d) ({rm{}}3{{rm{x}}^2})

Giải

a) ({rm{}}{3 over 4}) là đơn thức.

b) ({1 over 2}{x^2}yz) là đơn thức

c) (3 + {x^2}) không phải là đơn thức

d) ({rm{}}3{{rm{x}}^2}) là đơn thức

 


Câu 14 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho 5 ví dụ đơn thức bậc 4 có các biến là x, y, z.

Giải

Cho 5 ví dụ đơn thức bậc 4 có các biến là x, y, z là:

({1 over 2}{x^2}yz;)                     ( – 3{rm{x}}{y^2}z;)

({1 over 3}xy{z^2};)                     (3{{rm{x}}^2}yz;)

( – xy{z^2})

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-3-1-3-2-13-14-trang-21-sbt-toan-lop-7-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp