Giải bài 3.24, 3.25, 3.26 trang 57 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

0
230
Rate this post

Giải SGK Toán 7 trang 57 tập 1 Kết nối tri thức – Bài 11 Định lí và chứng minh định lí. Bài 3.25 Hãy chứng minh định lí nói ở Ví dụ trang 56.

Bài 3.24 trang 57 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Có thể coi định lí: “Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau” được suy ra trực tiếp từ định lí về dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song không? Suy ra như thế nào?

Lời giải: 

Bạn đang xem: Giải bài 3.24, 3.25, 3.26 trang 57 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

Giả sử có 2 đường thẳng phân biệt a,b cùng vuông góc với một đường thẳng c.

Ta có: (widehat {{A_1}} = widehat {{B_2}}), mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên a//b  (Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song)

Như vậy, định lí trên có thể được suy ra trực tiếp từ định lí về dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

Bài 3.25 trang 57 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Hãy chứng minh định lí nói ở Ví dụ trang 56: “ Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại”. Trong chứng minh đó, ta đã sử dụng những điều đúng đã biết nào?

Lời giải: 

Giả sử cho 2 đường thẳng song song a và b, đường thẳng c vuông góc với a. Ta phải chứng minh c cũng vuông góc với b.

Thật vậy,

Vì a//b nên (widehat {{A_1}} = widehat {{B_1}}) ( 2 góc đồng vị), mà (widehat {{A_1}} = 90^circ )nên (widehat {{B_1}} = 90^circ ) hay (b bot c)(đpcm)

Trong chứng minh trên, ta đã sử dụng tính chất của hai đường thẳng song song.

Bài 3.26 trang 57 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho góc xOy không phải là góc bẹt. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(1) Nếu Ot là tia phân giác của góc xOy thì (widehat {xOt} = widehat {tOy}).

(2) Nếu tia Ot thỏa mãn (widehat {xOt} = widehat {tOy}) thì Ot là tia phân giác của góc xOy.

Nếu có khẳng định không đúng, hãy nêu ví dụ cho thấy khẳng định đó không đúng.

(Gợi ý: Xét tia đối của một tia phân giác)

Lời giải: 

(1) đúng vì Ot là tia phân giác của góc xOy thì (widehat {xOt} = widehat {tOy} = frac{1}{2}.widehat {xOy})

(2) sai vì

Ta có: (widehat {xOt} = widehat {tOy}) nhưng Ot không là tia phân giác của góc xOy

Xét tia Ot’ là tia đối của tia Ot thì Ot’ là tia phân giác của góc xOy.

Chú ý:

Mỗi góc khác góc bẹt chỉ có một tia phân giác.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-3-24-3-25-3-26-trang-57-sgk-toan-7-tap-1-kntt/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp