Giải bài 36, 37, 38 trang 13, 14 SBT Toán 7 tập 1

0
25
Rate this post

Giải bài tập trang 13, 14 bài 4 giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, cộng trừ nhân chia số thập phân Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Câu 36: Đúng hay sai?…

Câu 36 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Đúng hay sai?

5,7.(7,865.31,41) = (5,7.7,865).(5,7.31,41)

Bạn đang xem: Giải bài 36, 37, 38 trang 13, 14 SBT Toán 7 tập 1

Giải

5,7.(7,865.31,41) = (5,7.7,865).(5,7.31,41)

Sai vì không có tính chất phân phối giữa phép nhân và phép nhân

 

Câu 37 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Giả sử x ∈ Q. Ký hiệu (left[ x right]), đọc là phần nguyên của x, là số nguyên lớn nhất không vượt quá x, nghĩa là (left[ x right]) là số nguyên sao cho (left[ x right] le x

Tìm (left[ {2,3} right],left[ {{1 over 2}} right],left[ { – 4} right],left[ { – 5,16} right])

Giải

Ta có: (2

(0

( – 4 le  – 4

( – 6

 


Câu 38 trang 14 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Giả sử x ∈ Q. Ký hiệu (left{ x right}) đọc là phần lẻ của x, là hiệu ({rm{x}} – left[ {rm{x}} right]), nghĩa là: (left{ x right} = x – left[ x right])

Tìm x biết: x = 0,5; x = -3,15

Giải

({rm{x}} = 0,5 Rightarrow left[ x right] = 0 Rightarrow left{ x right} = 0,5 – 0 = 0,5) 

({rm{x}} =  – 3,15 Rightarrow left[ x right] =  – 4 Rightarrow left{ x right})

   (= – 3,15 – ( – 4) = 0,85)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-36-37-38-trang-13-14-sbt-toan-7-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp