Giải bài 35, 36, 37, 38 trang 110 SBT Toán lớp 7 tập 1

0
71
Rate this post

Giải bài tập trang 110 bài 66 từ vuông góc đến song song Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 35: Vẽ ba đường thẳng a, b, c sao cho a // b // c….

Câu 35 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Vẽ ba đường thẳng a, b, c sao cho a // b // c.

b) Vẽ đường thẳng d sao cho ({rm{d}} bot b).

Bạn đang xem: Giải bài 35, 36, 37, 38 trang 110 SBT Toán lớp 7 tập 1

c) Tại sao ({rm{d}} bot a) và ({rm{d}} bot c).

Giải

a), b) hình vẽ:

c) Vì a // b và ({rm{d}} bot b) nên ({rm{d}} bot a).

Vì c // b và ({rm{d}} bot b) nên ({rm{d}} bot c).

 


Câu 36 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Làm thế nào để kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không? Hãy nói các cách kiểm tra mà em biết.

Giải

Muốn kiểm tra hai đường thẳng a và b cho trước có song song với nhau hay không ta vẽ đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a và b rồi đo 1 cặp góc so le trong xem chúng có bằng nhau không. Nếu có cặp góc so le trong bằng nhau thì a // b.

Có thể thay cặp góc so le trong bằng cặp góc đồng vị hoặc cặp góc trong cùng phía.

Cũng có thể dùng êke kẻ đường thẳng vuông góc với a rồi kiểm tra xem đường thẳng đó có vuông góc với b không.

 

Câu 37 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hãy phát biểu các tính chất có liên quan đến tính chất vuông góc và tính chất song song của hai đường thẳng. Vẽ hình minh họa và ghi các tính chất đó bằng ký hiệu.

Giải

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau (hình a)

(a bot c;b bot c Rightarrow a//b)

Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia (hình b)

(a//b;c bot a Rightarrow c bot b)

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thnửg thứ ba thì chúng song song với nhau (hình c)

a // c; b // c ( Rightarrow ) a // b

 


Câu 38 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Dùng êke vẽ đường thẳng d’ đi qua A vuông góc với đường thẳng d ở hình bên (Lẽ dĩ nhiên là chỉ vẽ được đường thẳng d’ trên mặt giấy trong phạm vi của khung)

Giải

Lấy điểm B ∈ d tùy ý, dùng êke vẽ đường thẳng c vuông góc với d tại B.

Vẽ đường thẳng d’ đi qua A và d’ // c.

Ta có: ({rm{d}}’ bot d).

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-35-36-37-38-trang-110-sbt-toan-lop-7-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp