Giải bài 39, 40, 41, 41 trang 88 SGK toán 8 tập 1

0
72
Rate this post

Giải bài tập trang 88 bài 6 Đối xứng trục sgk toán 8 tập 1. Câu 39: Cho hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d…

Bài 39 trang 88 sgk toán 8 tập 1

a) Cho hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d (h.60). Gọi C là điểm đối xứng với A qua d. Gọi D là giao điểm của đường thẳng d và đoạn thẳng BC. Gọi E là điểm bất kì của đường thẳng d (E khác D).

Bạn đang xem: Giải bài 39, 40, 41, 41 trang 88 SGK toán 8 tập 1

Chứng minh rằng AD + DB

b) Bạn Tú đang ở vị trí A, cần đến bờ sông d lấy nước rồi đi đến vị trí B (h.60). Con đường ngắn nhất mà bạn Tú nên di là con đường nào ?

Bài giải:        

a) Ta có AD = CD

nên AD + DB = CD  + DB = CB      (1)                                    

và AE = CE                              

  nên AE + EB = CE + EB               (2)

mà CB

Nên từ (1) (2) và (3), suy ra

AD + DB

b) Theo câu a con đường ngắn nhất mà bạn Tú phải đi là con đường ADB.


Bài 40 trang 88 sgk toán 8 tập 1

Trong các biển báo giao thông sau đấy, biển nào có trục đối xứng ?

a) Biển nguy hiểm: đường hẹp hai bên (h.61a)

b) Biển nguy hiểm: đường giao với đường sắt có rào chắn (h.61b)

c) Biển nguy hiểm: đường ưu tiên gặp đường không ưu tiên bên phải (h.61c)

d) Biên nguy hiểm khác (h.61d)

Bài giải:

Các biển báo ở hình a, b, d có trục đối xứng. Biển báo c không có trục đối xứng.


Bài 41 trang 88 sgk toán 8 tập 1

Các câu sau đúng hay sai ?

a) Nếu ba điểm thẳng hàng thì ba điểm đối xứng với chúng qua một trục cũng thẳng hàng.

b) Hai tam giác đối xứng với nhau qua một trục thì có chu vi bằng nhau.

c) Một đường tròn có vô số trục đối xứng.

d) Một đoạn thẳng chỉ có một trục đối xứng.

Bài giải:

a) đúng

b) đúng

c) đúng

d) sai

Giải thích: Đoạn thẳng AB trên hình bên có hai trục đối xứng đó là đường thẳng AB và đường trung trực của đoạn AB.


Bài 42 trang 89 sgk toán 8 tập 1

Đố.

a) Hãy tập cắt chứ D (h. 62a) bằng cách gấp đôi tờ giấy.  Kể tên một vài chữ cái khác (kiểu chứ in hoa) có trục đối xứng.

b) Vì sao ta có thể gấp tờ giấy làm tư để cắt chứ H (h. 62b) ?

Bài giải:

a) Cắt được chứ D với nét gấp là trục đối xứng ngang của chữ D,

Các chứ cái có trục đối xứng:

– Chỉ có một trục đối xứng dọc: A, M, T, U, V, Y

– Chỉ có một trục đối xứng ngang: B, C, D, Đ, E, K

– Có hai trục đối xứng dọc và ngang: H, I, O, X

b) Có thế gấp tờ giấy làm tư để cắt chữ H vì chữ H có hai trục đối xứng vuông góc.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-39-40-41-41-trang-88-sgk-toan-8-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp