Giải bài 41, 42 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

0
66
Rate this post

Giải bài tập trang 23 bài 5 bảng căn bậc hai SGK Toán 9 tập 1. Câu 41: Hãy tính…

Bài 41 trang 23 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 41.Biết (sqrt {9,119}  approx 3,019). Hãy tính:

(sqrt {911,9} );        (sqrt {91190});          (sqrt {0,09119} )           (sqrt {0,0009119} )

Bạn đang xem: Giải bài 41, 42 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

Hướng dẫn giải:

(sqrt {911,9}  approx 30,19)

(sqrt {91190}  approx 301,9)

(sqrt {0,09119}  approx 0,3019)

(sqrt {0,0009119}  approx 0,03019)

 


Bài 42 trang 23 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 42. Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:

a) x2 = 3,5;

b) x2 = 132   

Hướng dẫn giải:

a) ({x^2} = 3,5 Rightarrow x = sqrt {2,5}  Rightarrow x approx 1,87)

b) ({x^2} = 132 Rightarrow x = sqrt {132}  Rightarrow x approx 11,48)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-41-42-trang-23-sgk-toan-9-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp