Giải bài 49, 51, 52, 53 trang 26, 27 SGK Toán 7

0
61
Rate this post

Giải bài tập trang 26, 27 bài 7 Tỉ lệ thức Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 49: Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không…

Bài 49 trang 26 sgk toán 7 tập 1

Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?                                       

a) 3,5: 5,25 và 14: 21 

Bạn đang xem: Giải bài 49, 51, 52, 53 trang 26, 27 SGK Toán 7

b)  vaf 2,1: 3,5

c) 6,51: 15,19 và 3:7

d)  và 0,9: (-0,5)

Lời giải: 

Sử dụng tính chất 2 để kiểm tra

a) Ta có: 3,5.21 = 73,5 và 5,25.14 = 73,5 nên  3,5. 21 = 14.5,25

Suy ra: 

b) b nên hai tỉ số trên không lập thành tỉ lệ thức

c) 6,51.7 = 15,19.3

Suy ra 

d) -7.( -0,5) # . 0,9 nên hai tỉ số trên không lập thành tỉ lệ thức


Bài 51 trang 27 sgk toán 7 tập 1

 Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau:

1,5 ; 2 ; 3,6 ; 4,8

Lời giải:

Ta có: 1,5. 4,8 = 2. 3,6

Do đó có 4 tỉ lệ thức:

                                                                                                             


Bài 52 trang 27 sgk toán 7 tập 1

Bài 52 Từ tỉ lệ thức  với a, b , c, d # 0, ta có thể suy ra”

A. 

B.      

C. 

D. 

Chọn đáp án đúng?

Lời giải:

Đáp án C là đúng, vì ad = bc

                                                                                   


Bài 53 trang 28 sgk toán 7 tập 1

Đố:

Tỉ số tbl_6{1 over 5 over {5{1 over 5}}} có thể “rút gọn” như sau frac{6frac{1}{5}}{5frac{1}{5}}=frac{6}{5}

(“Rút gọn” bằng cách xóa bỏ phần phân số ở hai hỗn số, giữ lại phần nguyên là được kết quả)

Ta được kết quả đúng. (Hãy kiểm tra !)

Đố em viết được một tỉ số khác cũng có thể “rút gọn” như vậy!

Giải

Kiểm tra:

tbl_6{1 over 5 over {5{1 over 6}}} = tbl_tbl_6.5 + 1} over 5 over tbl_{5.6 + 1} over 6} = tbl_31} over 5}:tbl_31} over 6} = {{31} over 5}.{6 over {31 = {6 over 5}

Ta có thể viết được các tỉ số khác nhau cũng có thể “rút gọn” như vậy

Chẳng hạn:

tbl_8{1 over 7 over {7{1 over 8} = {8 over 7};tbl_5{1 over 9 over {9{1 over 5} = {5 over 9};tbl_12{1 over 9 over {9{1 over {12}} = {{12} over 9};...

      Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-49-51-52-53-trang-26-27-sgk-toan-7/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp