Giải bài 51, 52, 53 trang 46 SGK Toán 7

0
69
Rate this post

Giải bài tập trang 46 bài 8 Cộng, trừ đa thức một biến Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 51: Cho hai đa thức…

Bài 51 trang 46 sgk toán 7 – tập 2

Cho hai đa thức:

P(x) = 3x2 – 5 + x– 3x3 – x6 – 2x2 – x3

Bạn đang xem: Giải bài 51, 52, 53 trang 46 SGK Toán 7

Q(x) = x3 + 2x5 – x4 + x2 – 2x3 + x – 1.

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa tăng của biến.

b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).

Hướng dẫn giải:

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa tăng của biến.

Thu gọn: P(x) = 3x2 – 5 + x– 3x3 – x6 – 2x2 – x3 

                     = x2 – 5 + x– 4x3 – x6 

Sắp xếp: P(x) = -5 + x2 – 4x3 + x– x6 

Thu gọn: Q(x) = x3 + 2x5 – x4 + x2 – 2x3 + x – 1= -x3 +2x5 – x4 + x2 + x – 1

Sắp xếp: Q(x) = -1 + x + x2 – x3 – x4 + 2x5 

b) Ta có:

.


Bài 52 trang 46 sgk toán 7 – tập 2

Tính giá trị của đa thức P(x) = x2 – 2x – 8 tại: x = -1; x = 0 và x = 4.

Hướng dẫn giải:

Ta có  P(x) = x2 – 2x – 8

=> P(-1) = (-1)2 – 2 (-1) – 8 = 1 + 2 – 8 = -5.

     P(0) = 02 – 2.0 – 8 = -8.

     P(4) = 42 – 2.4 – 8 = 16 – 8 – 8 = 0.


Bài 53 trang 46 sgk toán 7 – tập 2

Cho các đa thức:

P(x) = x5 – 2x4 + x2 – x + 1

Q(x) = 6 -2x + 3x3 + x4 –  3x5 .

Tính P(x) – Q(x) và Q(x) – P(x). Có nhận xét gì về các hệ số của hai đa thức tìm được ?

Hướng dẫn giải:

 

Nhận xét: Các hệ số tương ứng của hai đa thức tìm được đối nhau.

Chú ý: Ta gọi 2 đa thức có các hệ số tương ứng đối nhau là đa thức đối nhau.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-51-52-53-trang-46-sgk-toan-7/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp