Giải bài 53, 54, 55, 56 trang 77, 78 SGK Toán 7

0
70
Rate this post

Giải bài tập trang 77, 78 bài Ôn tập chương II – Hàm số và đồ thị Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 48: Một vận động viên xe đạp đi được quãng đường 140 km…

Bài 53 trang 77 sgk toán 7 tập 1

Một vận động viên xe đạp đi được quãng đường 140 km từ TP Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long với vận tốc 35 km/h. Hãy vẽ đồ thị của chuyển động trên trong hệ trục tọa độ Oxy (với một đơn vị trên trục hoành biểu thị một giờ và một đơn vị trên trục tung biểu thị hai mươi ki lô mét).

Hướng dẫn làm bài:

Bạn đang xem: Giải bài 53, 54, 55, 56 trang 77, 78 SGK Toán 7

Ta có quãng đường đi được và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Ta có công thức: S = 35.t

Với t = 1 =>S= 35 ta được A(1;35) thuộc đồ thị.

Với S = 140 => (Rightarrow t = {{140} over {35}} = 4)  ta được B (4;140) thuộc đồ thị.

Ta được đồ thị chuyển động là đoạn thẳng OB như trên hình vẽ.


Bài 54 trang 77 sgk toán 7 tập 1

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số:

a)y = -x;         b) (y = {1 over 2}x);           c) (y =  – {1 over 2}x).

Hướng dẫn làm bài:

a) y = -x

Cho x = 1 được y = -1 => A (1;-1) thuộc đồ thị.

b) (y = {1 over 2}x)

Cho x = 2 được y = 1 => B (2;1) thuộc đồ thị.

c) (y =  – {1 over 2}x)

Cho x = 2 được y =-1 => C (2;-1) thuộc đồ thị .

Vẽ đồ thị:


Bài 55 trang 77 sgk toán 7 tập 1

Những điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số y = 3x – 1

(Aleft( { – {1 over 3};0} right);Bleft( {{1 over 3};0} right);Cleft( {0;1} right);Dleft( {0; – 1} right)?)

Hướng dẫn làm bài:

Ta có: y = 3x -1

Với (Aleft( { – {1 over 3};0} right)) thì (y = 3.left( { – {1 over 3}} right) – 1 =  – 1 – 1 =  > y =  – 2 ne 0) nên điểm A không thuộc đồ thị hàm số.

Với (Bleft( {{1 over 3};0} right)) thì (y = 3.left( {{1 over 3}} right) – 1 = 1 – 1 = 0) nên điểm B thuộc đồ thị hàm số.

Với C (0 ;1) thì y = 3.0 – 1 = -1 ≠ 1 nên điểm C không thuộc đồ thị hàm số.

Với D (0 ;-1) thì y = 3.0 – 1 = -1 nên điểm D thuộc đồ thị hàm số.

Vậy (Bleft( {{1 over 3};0} right);Dleft( {0; – 1} right)) thuộc đồ thị hàm số y = 3x – 1.


Bài 56 trang 78 sgk toán 7 tập 1

Đố : Xem hình 33, đố em biết được :

a) Trẻ em tròn 5 tuổi (60 tháng) cân nặng bao nhiêu là bình thường, là suy dinh dưỡng vừa, là suy dinh dưỡng nặng, là suy dinh dưỡng rất nặng ?

b) Một em bé cân nặng 9,5 kg khi tròn 24 tháng tuổi thuộc loại bình thường suy dinh dưỡng vừa, suy dinh dưỡng nặng, suy dinh dưỡng rất nặng

Hướng dẫn làm bài:

Trẻ em tròn 5 tuổi nặng 19 kg là bình thường ; 14 kg là suy dinh dưỡng vừa ; 12 kg là suy dinh dưỡng nặng ; 10 kg suy dinh dưỡng rất nặng.

b) Em bé cân nặng 9,5 kg khi tròn 24 tháng là suy dinh dưỡng vừa.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-53-54-55-56-trang-77-78-sgk-toan-7/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp