Giải bài 54, 55, 56, 57 trang 103, 104 SGK Toán 7

0
75
Rate this post

Giải bài tập trang 103, 104 bài Ôn tập chương I- Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 56: Trong hình 37 có 5 cặp đường thẳng vuông góc…

Bài 54 trang 103 sgk toán 7 tập 1

Trong hình 37 có 5 cặp đường thẳng vuông góc với bốn cặp đường thắng song song. Hãy quan sát rồi viết tên các cặp đường thẳng đó và kiểm tra lại bằng êke .

Bạn đang xem: Giải bài 54, 55, 56, 57 trang 103, 104 SGK Toán 7

Hướng dẫn làm bài:

Xem hình vẽ:

Năm cặp đường thẳng vuông góc là:

d1 ⊥ d8 ; d1 ⊥ d2;

d3 ⊥ d4 ; d3 ⊥ d5;

d3 ⊥ d7

Bốn cặp đường thẳng song song là:

d4 // d5; d4 // d7;

d5 // d7; d2 // d8

 

 


Bài 55 trang 103 sgk toán 7 tập 1

Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm:

a) Các đường thẳng vuông góc với d đi qua M, đi qua N.

b) Các đường thẳng song song với e đi qua M, đi qua N.

Hướng dẫn làm bài:

a) Các đường thẳng vuông góc với d đi qua M, đi qua N.

b) Các đường thẳng song song với e đi qua M, đi qua N.


Bài 56 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Cho đoạn thẳng AB dài 28 mm.  Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Hướng dẫn làm bài:

Cách vẽ:

-Dùng thước có chia khoảng vẽ đoạn thẳng AB = 28 cm. Vẽ trung điểm I của đoạn AB  bằng cách lấy I sao cho AI = 14 cm.

– Dùng ê kê vẽ đường thẳng d vuông góc với AB tại I.

Đường thẳng d chính là đường trung trực của AB.


Bài 107 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Cho hình 39 (a//b), hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với a đi qua diểm O.

Giải

Vẽ đường thẳng c // a đi qua O ta được a // b.

Ta có: ({widehat O_1} = {38^0}) (hai góc so le trong)

(widehat {{O_2}} + {132^0} = {180^0}) (hai góc trong cùng phía)

Nên (widehat {{O_2}} = {180^0} – {132^0} = {48^0})

Do đó: (widehat O = {widehat O_1} + {widehat O_2} = {38^0} + {48^0} = {86^0})

Trường

 

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-54-55-56-57-trang-103-104-sgk-toan-7/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp