Giải bài 58, 59, 60 trang 32, 33 SGK Toán 9 tập 1

0
48
Rate this post

Giải bài tập trang 32, 33 bài 8 rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai SGK Toán 9 tập 1. Câu 58: Rút gọn các biểu thức sau…

Bài 58 trang 32 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 58. Rút gọn các biểu thức sau:

a) (5sqrt{frac{1}{5}}+frac{1}{2}sqrt{20}+sqrt{5};)

Bạn đang xem: Giải bài 58, 59, 60 trang 32, 33 SGK Toán 9 tập 1

b) (sqrt{frac{1}{2}}+sqrt{4,5}+sqrt{12,5};)

c) (sqrt{20}-sqrt{45}+3sqrt{18}+sqrt{72};)

d) (0,1.sqrt{200}+2.sqrt{0,08}+0,4.sqrt{50}.)

Hướng dẫn giải:

a)

(eqalign{
& 5sqrt {{1 over 5}} + {1 over 2}sqrt {20} + sqrt 5 cr
& = sqrt {{{25} over 5}} + sqrt {{{20} over 4}} + sqrt 5 cr
& = sqrt 5 + sqrt 5 + sqrt 5 = 3sqrt 5 cr} )

b) 

(eqalign{
& sqrt {{1 over 2} + } sqrt {4,5} + sqrt {12,5} cr
& = sqrt {{1 over 2}} + sqrt {9{1 over 2}} + sqrt {25.{1 over 2}} cr
& = sqrt {{1 over 2}} + 3sqrt {{1 over 2}} + 5sqrt {{1 over 2}} cr
& = 9sqrt {{1 over 2}} = {{9sqrt 2 } over 2} cr} )

c)

(eqalign{
& sqrt {20} – sqrt {45} + 3sqrt {18} + sqrt {72} cr
& = 2sqrt 5 – 3sqrt 5 + 3.3sqrt 2 + 6sqrt 2 cr
& = 15sqrt 2 – sqrt 5 cr} )

d)

(eqalign{
& 0,1.sqrt {200} + 2sqrt {0,08} + 0,4sqrt {50} cr
& = 0,1sqrt {100.2} + 2sqrt {2.0,04} + 0,4sqrt {25.2} cr
& = sqrt 2 + 0,4sqrt 2 + 2sqrt 2 cr
& = 3,4sqrt 2 = {{17sqrt 2 } over 5} cr} )

 


Bài 59 trang 32 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 59. Rút gọn các biểu thức sau (với a>0, b>0) :

a) (5sqrt{a}-4bsqrt{25a^{3}}+5asqrt{16ab^{2}}-2sqrt{9a};)

b) (5asqrt{64ab^{3}}-sqrt{3}cdot sqrt{12a^{3}b^{3}}+2absqrt{9ab}-5bsqrt{81a^{3}b}.)

Hướng dẫn giải:

a)

(5sqrt{a}-4bsqrt{25a^{3}}+5asqrt{16ab^{2}}-2sqrt{9a})

(=5sqrt{a}-4b.5asqrt{a}+5a.4bsqrt{a}-2.3sqrt{a}=-sqrt{a})

b)

(5asqrt{64ab^{3}}-sqrt{3}.sqrt{12a^{3}b^{3}}+2absqrt{9ab}-5bsqrt{81a^{3}b})

(=5a.8bsqrt{ab}-sqrt{3}.2sqrt{3}absqrt{ab}+2ab.3sqrt{ab}-5b.9asqrt{ab})

(=-5absqrt{ab})

 


Bài 60 trang 33 sgk Toán 9 – tập 1

Cho biểu thức (B= sqrt{16x+16}-sqrt{9x+9}+sqrt{4x+4}+sqrt{x+1}) với (xgeq -1).

a) Rút gọn biểu thức B;

b) Tìm x sao cho B có giá trị là 16.

Hướng dẫn giải:

a) (B= sqrt{16x+16}-sqrt{9x+9}+sqrt{4x+4}+sqrt{x+1})

(= sqrt{16(x+1)}-sqrt{9(x+1)}+sqrt{4(x+1)}+sqrt{x+1})

(= 4sqrt{x+1}-3sqrt{x+1}+2sqrt{x+1}+sqrt{x+1})

(=4sqrt{x+1}.)

b)

(eqalign{
& B = 4sqrt {x + 1} = 16 cr
& Leftrightarrow sqrt {x + 1} = 4 cr
& Leftrightarrow x + 1 = {4^2} cr
& Leftrightarrow x = 15 cr} )

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-58-59-60-trang-32-33-sgk-toan-9-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp