Giải bài 59, 60, 61, 62 trang 26, 27 SGK toán 8 tập 1

0
58
Rate this post

Giải bài tập trang 26, 27 bài 10 Chia đơn thức cho đơn thức sgk toán 8 tập 1. Câu 59: Làm tính chia

Bài 59 trang 26 sgk toán 8 tập 1

Làm tính chia

a) ({5^3}:{( – 5)^2});             

Bạn đang xem: Giải bài 59, 60, 61, 62 trang 26, 27 SGK toán 8 tập 1

b) (left ( frac{3}{4} right )^{5}): (left ( frac{3}{4} right )^{3})           

c) ({( – 12)^3}:{8^3}).

Bài giải:

a) ({5^3}:{( – 5)^2} = {5^3}:{5^2} = {5^{3 – 2}} = 5)

b) (left ( frac{3}{4} right )^{5}): (left ( frac{3}{4} right )^{3})= (left ( frac{3}{4} right )^{5 -3})= (left ( frac{3}{4} right )^{2}) = (frac{9}{16})

c) ({( – 12)^3}:{8^3} = {left( { – {{12} over 8}} right)^3} = {left( { – {3 over 2}} right)^3} =  – {{27} over 8})

 


Bài 60 trang 27 sgk toán 8 tập 1

Làm tính chia:

a) ({x^{10}}:{( – x)^8});                     

b) ({( – x)^5}:{( – x)^3});           

c) ({( – y)^5}:{( – y)^4}).

Bài giải:

a) ({x^{10}}:{( – x)^8} = {x^{10}}:{x^8} = {x^{10 – 8}} = {x^2})

b) ({( – x)^5}:{( – x)^3} = {( – x)^{5 – 3}} = {( – x)^2} = {x^2})

c) ({( – y)^5}:{( – y)^4} = {( – y)^{5 – 4}} = {( – y)^1} =  – y)

 


Bài 61 trang 27 sgk toán 8 tập 1

 Làm tính chia:

a) (5{x^2}{y^4}:10{x^2}y);                    

b) ({3 over 4}{x^3}{y^3}:left( { – {1 over 2}{x^2}{y^2}} right));                  

c) ({( – xy)^{10}}:{( – xy)^5}).

Giải:

a) (5{x^2}{y^4}:10{x^2}y= {5 over {10}}{x^{2 – 2}}.{y^{4 – 1}} = {1 over 2}{y^3})

b)  ({3 over 4}{x^3}{y^3}:left( { – {1 over 2}{x^2}{y^2}} right) ={3 over 4}.( – 2).{x^{3 – 2}}.{y^{3 – 2}} =  – {3 over 2}xy)

c) ({( – xy)^{10}}:{( – xy)^5}= {( – xy)^{10 – 5}} = {( – xy)^5} =  – {x^5}{y^5}).

 


Bài 62 trang 27 sgk toán 8 tập 1

Tính giá trị của biểu thức (15{x^4}{y^3}{z^2}:5x{y^2}{z^2}) với (x = 2, y = -10, z = 2004)

Bài giải:

(15{x^4}{y^3}{z^2}:5x{y^2}{z^2}) với (x = 2, y = -10, z = 2004)

Ta có (15{x^4}{y^3}{z^2}:5x{y^2}{z^2} = 3{x^{4 – 1}}.{y^{3 – 2}}.{z^{2 – 2}} = 3{x^3}y)

Tại (x = 2, y = -10, z = 2004)

Ta được: (3 . 2^3.(-10) = 3 . 8 . (-10) = -240).

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-59-60-61-62-trang-26-27-sgk-toan-8-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp