Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 102 SBT Toán lớp 7 tập 1

0
91
Rate this post

Giải bài tập trang 102 bài 2 hai đường thẳng vuông góc Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 8: Lấy ví dụ thực tế về hai đường thẳng vuông góc…

Câu 8 trang 102 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Lấy ví dụ thực tế về hai đường thẳng vuông góc.

Giải

Bạn đang xem: Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 102 SBT Toán lớp 7 tập 1

Ví dụ thực tế về hai đường thẳng vuông góc: Hai đường thẳng trên hai cạnh gần nhau của bàn học, hai cạnh góc vuông của Êke, hai đường thẳng là 2 đường viền mép bảng.

 


Câu 9 trang 102 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ vuông góc với nhau tại O. Trong số những câu trả lời sau thì câu nào sai, câu nào đúng?

a) Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O.

b) Hai đường thẳng xx’ và yy’ tạo thành bốn góc vuông.

c) Mỗi đường thẳng là đường phân giác của một góc bẹt.

Giải

a) Đúng                          b) Đúng                               c) Đúng

 


Câu 10 trang 102 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a’ ở hình 2.a, b có vuông góc với nhau hay không.

Giải

a) a vuông góc với a’.

b) a vuông góc với a’.

 


Câu 11 trang 102 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho hai đường thẳng d và điểm O thuộc d. Vẽ đường thẳng d’ đi qua O vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ và cách sử dụng công cụ (êke, thước thẳng) để vẽ.

Giải

– Đặt cạnh thước thẳng theo đường thẳng d.

– Đặt cạnh góc vuông của êke trượt trên thước thẳng sao cho đỉnh góc vuông êke với điểm O.

– Kẻ đường thẳng đi qua cạnh góc vuông thứ hai ta được đường thẳng d’ vuông góc với d tại O.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-8-9-10-11-trang-102-sbt-toan-lop-7-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp