Giải bài I.1; I.2; I.3; I.4 trang 34 SBT Toán lớp 7 tập 1

0
74
Rate this post

Giải bài tập trang 34 bài ôn tập chương I: số hữu tỉ, số thực Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu I.1: Tích 25.95.28.98 bằng…

Câu I.1 trang 34 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tích 25.95.28.98 bằng:

(A) 1113 ;                            (B) 1140 ;                       

Bạn đang xem: Giải bài I.1; I.2; I.3; I.4 trang 34 SBT Toán lớp 7 tập 1

(C) 32426 ;                         (D) 1813.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (D) 1813.

Câu I.2 trang 34 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Thương ({{{{12}^{30}}} over {{{36}^{15}}}}) bằng:

(A) 415 ;                              (B) ({left( {{1 over 3}} right)^{15}})                     

(C) ({left( {{1 over 3}} right)^2})                           (D) 1.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (A) 415.

Câu I.3 trang 34 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

(sqrt {{1 over 9} + {1 over {16}}} ) bằng

(A) ({1 over 2});                         (B) ({1 over 4});                       

(C) ({5 over {12}});                       (D) ({2 over 7}).

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (C) ({5 over {12}}).

Câu I.4 trang 34 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho a + b + c = a2 + b2 + c2 = 1 và x : y : z = a : b : c.

Chứng minh rằng: (x + y + z)2 = x2 + y2 + z2.

Giải

Ta có ({x over a} = {y over b} = {z over c} = {{x + y + z} over {a + b + c}} = x + y + z) (vì a + b + c = 1)

Do đó

({left( {x + y + z} right)^2} = {{{x^2}} over {{a^2}}} = {{{y^2}} over {{b^2}}} = {{{z^2}} over {{c^2}}} = {{{x^2} + {y^2} + {z^2}} over {{a^2} + {b^2} + {c^2}}} = {x^2} + {y^2} + {z^2})

(vì a2 + b2 + c2 = 1)

Vậy (x + y + z)2 = x2 + y2 + z2.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-i-1-i-2-i-3-i-4-trang-34-sbt-toan-lop-7-ta%cc%a3p-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp