Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 4

0
69
Rate this post

Giải bài tập trang 68 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Tính…

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, Tiết 58 trang 68 sgk Toán 4

Bài 1. Tính:

a) (135 times (20 + 3)) 

Bạn đang xem: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 4

  (427 times (10 + 8))

b) (642 times (30 -6))

   (287 times (40 -8))

Bài 2

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

(134 times 4 times 5);                  

(5 times 36 times 2)                            

(42 times 2 times 7 times5)

b) Tính

(137 times 3 + 137 times 97)           ( 428 times 12 – 428 times 2)

(94 times 12 + 94 times 88)            (537 times 39 – 537 times 19)

Bài 3 Tính:

a) (217 times 11)       b) (413 times 21)           c) (1234 times 31)

    (217 times 9)             (13 times 19)                (875 times 29)

Bài 4 Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là (180m), chiều rộng bằng nửa chiều dài. Tính chu vi và diện tích của sân vận động đó.

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) (135 times left( {20{rm{ }} + {rm{ }}3} right) = 135{rm{ }} times {rm{ }}20 + 135{rm{ }} times 3{rm{ }} = {rm{ }}2700 + 405{rm{ }} = {rm{ }}3105)

  (427 times left( {10{rm{ }} + {rm{ }}8} right) = 427 times 10{rm{ }} + {rm{ }}427{rm{ }} times 8 = 4270 + 3416 = 7686)

b) (642 times left( {30{rm{ }} – 6} right) = 642 times 30 – 642 times 6 = 19260 – 3852 = 15408)

(287 times left( {40{rm{ }} – 8} right) = 287 times 40 – 287 times 8{rm{ }} = 11480{rm{ }} – 2296 = 9184)

Bài 2

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

(134 times 4 times 5{rm{ }} = 134 times left( {4 times 5} right) = 134 times 20 = 2680)

 (5 times 36 times 2 = 36 times left( {5 times 2} right) = 36 times 10 = 360)

(42 times 2 times 7 times 5 = (42 times 7) times left( {2 times 5} right){rm{ }} = {rm{ }}294 times 10{rm{ }} = {rm{ }}2940)

b) 

(137 times 3 + 137 times 97{rm{ }} = {rm{ }}137 times left( {3{rm{ }} + {rm{ }}97} right){rm{ }} = {rm{ }}137 times 100{rm{ }} = {rm{ }}13700)

(94 times 12 + 94 times 88{rm{ }} = 94 times left( {12{rm{ }} + {rm{ }}88} right){rm{ }} = {rm{ }}94 times 100{rm{ }} = {rm{ }}9400)

(428 times 12 – 428 times 2{rm{ }} = 428 times left( {12{rm{ }} – {rm{ }}2} right) = 4280)

(537 times 39{rm{ }} – {rm{ }}537 times 9{rm{ }} = {rm{ }}537 times left( {39{rm{ }} – {rm{ }}19} right){rm{ }} = {rm{ }}537{rm{ }} times 20{rm{ }} = {rm{ }}10740)

Bài 3 

a) (217 times 11 = 217 times left( {10{rm{ }} + 1} right) = {rm{ }}217 times 10 + 217 times 1 = 2170 + 217 = 2387)

 (217 times 9 = 217 times left( {10 – 1} right) = 217 times 10 – 217 times 1 = 2170 – 217 = 1953)

b) (413 times 21 = 413 times left( {20{rm{ }} + {rm{ }}1} right) = 413 times 20 + 413 times 1 = 8260 + 413 = 8673)

(413 times 19 = 413 times left( {20 – 1} right) = 413 times 20 – 413 times 1 = 8260 – 413 = 7847)

c) (1234 times 31 = 1234 times left( {30{rm{ }} + 1} right) = 1234 times 30 + 1234 times 1 = 37020 + 1234 = 38254)

(875 times 29 = 875 times left( {30 – 1} right) = 875 times 30 – 875 times 1 = 26250 – 875 = 25375)

Bài 4

Chiều rộng sân vận động là:

(180 : 2 = 90) (m)

Chu vi sân vận động là: 

((180 + 90) times 2 = 540) (m)

Diện tích sân vận động là:

(180 times 90 = 16200 ) (m2)

                            Đáp số: Chu vi:  (540) (m)

                                         Diện tích: (16200) (m2)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-cau-1-2-3-4-trang-68-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp