Giải câu 1, 2, 3 trang 73 SGK Toán 4

0
56
Rate this post

Giải bài tập trang 73 bài nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 63 trang 73 sgk Toán 4

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) (523 times 305);                          

Bạn đang xem: Giải câu 1, 2, 3 trang 73 SGK Toán 4

b) (308 times 563);                    

c) (1309 times 202)

Bài 2 Đúng ghi Đ, sai ghi S

                                        

Bài 3 Trung bình mỗi con gà đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chăn nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà mái đẻ ăn trong 10 ngày?

Giải

Bài 1 

a)                

b)                

c) 

Bài 2

Ô thứ nhất ghi S

Ô thứ hai ghi S

Ô thứ ba ghi Đ

Bài 3

Số thức ăn trại chăn nuôi cần cho 375 con gà đẻ trong 1 ngày là:

(104 times 375 = 39000) (g)

(39000) g = (39) kg

Số thức ăn trại chăn nuôi cần cho 375 con gà đẻ trong 10 ngày là:

(39 times 10 = 390) (kg)

                            Đáp số 390 kg

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-cau-1-2-3-trang-73-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp